ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log102/

ΛΟΓ102
Τεχνολογία Λογισμικού Ι

Εξάμηνο: Εαρινό 2000
Διδάσκων: Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr)
Βοηθοί: Φώτης Καζάσης (fotis@ced.tuc.gr)
Κυριάκος Πούτος (kyriakos@ced.tuc.gr)

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Ασκήσεις, Εξετάσεις
8/2 | 15/2 | 22/2 | 29/2 | 7/3 | 14/3 | 21/3 | 28/3 | 4/4 | 18/4 | 9/5 | 16/5


Ανακοινώσεις

14/9/2000

Ολοκληρώθηκε η βαθμολόγηση της επαναληπτικής εξέτασης. Για διευκρινήσεις σχετικές με τη βαθμολογία, ο διδάσκων θα βρίσκεται στο γραφείο του κ. Αντωνιδάκη, (πλησίον κυλικείου, 1ος όροφος) την Πέμπτη 14/9, μεταξύ 15:30-17:00. Μετά τη μέρα αυτή δε θα είναι δυνατές διορθώσεις στη βαθμολογία.

12/9/2000 Δόθηκαν οι λύσεις των θεμάτων της επαναληπτικής εξέτασης.
12/9/2000

Πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος.

Παλαιότερες ανακοινώσεις


Υλικό μαθήματος

Γενικά

Ασκήσεις

Εξετάσεις

Παράδοση 8/2/2000

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (155K), και σε συμπιεσμένη μορφή (96K).

Παράδοση 15/2/2000

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (168K), και σε συμπιεσμένη μορφή (97K).

Παράδοση 22/2/2000

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (149K), και σε συμπιεσμένη μορφή (94K).

Παράδοση 29/2/2000

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (121K), και σε συμπιεσμένη μορφή (86K).

Παράδοση 7/3/2000

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (127K), και σε συμπιεσμένη μορφή (87K).

Παράδοση 14/3/2000

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (144K), και σε συμπιεσμένη μορφή (90K).

Παράδοση 21/3/2000

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (163K), και σε συμπιεσμένη μορφή (102K).

Παράδοση 28/3/2000

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (152K), και σε συμπιεσμένη μορφή (95K).

Φροντιστηριακές ασκήσεις 29/3/2000: υλικό ασκήσεων.

Παράδοση 4/4/2000

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (164K), και σε συμπιεσμένη μορφή (96K).

Φροντιστηριακές ασκήσεις 5/4/2000: υλικό ασκήσεων.

Οι φροντιστηριακές ασκήσεις της 12/4/2000 δεν έγιναν, λόγω μη προσέλευσης των σπουδαστών.

Παράδοση 18/4/2000

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (154K), και σε συμπιεσμένη μορφή (94K).

Οι φροντιστηριακές ασκήσεις της 19/4/2000 δεν έγιναν, λόγω μη προσέλευσης των σπουδαστών.

Παράδοση 9/5/2000

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (192K), και σε συμπιεσμένη μορφή (99K).

Οι φροντιστηριακές ασκήσεις της 10/5/2000 δεν έγιναν, λόγω μη προσέλευσης των σπουδαστών.

Παράδοση 16/5/2000

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (136K), και σε συμπιεσμένη μορφή (92K).


Η ευτυχία δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα φθάσεις, αλλά ένας τρόπος για να ταξιδεύεις.
   -- Margaret Lee Runbeck.

Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr).
Τελευταία αλλαγή: 14/09/2000 1:32 .