ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log102/

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου
Λύσεις

Οι λύσεις των θεμάτων που ακολουθούν δεν είναι φυσικά οι μοναδικές σωστές λύσεις. Ενδέχεται να διαφέρουν αρκετά από τις δικές σας. Θα βαθμολογηθείτε με κριτήριο την ορθότητα των λύσεών σας και όχι το κατά πόσο μοιάζουν με τις παρακάτω. Θα σας ωφελήσει όμως να μελετήσετε και να καταλάβετε τις παρακάτω λύσεις.


Θέμα 1

Αλγόριθμος του Ευκλείδη για τον υπολογισμό του ΜΚΔ(n, m)..

Αρχείο: examS-1.c


Θέμα 2

Εκτύπωση και καταστροφή δυαδικού δένδρου.

Αρχείο: examS-2.c


Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr). 12/9/2000.