ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log102/

Παλαιότερες ανακοινώσεις

Οι παρακάτω ανακοινώσεις αφαιρέθηκαν από την κύρια σελίδα του μαθήματος λόγω παλαιότητας. Στην κύρια σελίδα του μαθήματος έχουν διατηρηθεί οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις.


28/6/2000

H επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου του μαθήματος θα γίνει την Τρίτη 12/9, ώρα 11:00-14:00. Οι αίθουσες θα ανακοινωθούν.

23/6/2000

Ολοκληρώθηκε η βαθμολόγηση της τελικής εξέτασης. Για διευκρινήσεις σχετικές με τη βαθμολογία (εξέτασης και ασκήσεων), ο διδάσκων θα βρίσκεται στο γραφείο του κ. Αντωνιδάκη, (πλησίον κυλικείου, 1ος όροφος) τη Δευτέρα 26/6 και Τρίτη 27/6, μεταξύ 12:00-14:00. Μετά την Τρίτη δε θα είναι δυνατές διορθώσεις στη βαθμολογία.

7/6/2000 Έγιναν κάποιες διορθώσεις στη βαθμολογία των ασκήσεων, οι οποίες οφείλονται στο δαίμονα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ζητώ συγγνώμη για το μπερδεμα και παρακαλώ να δείτε την ενημερωμένη κατάσταση της βαθμολογίας.
7/6/2000 Δόθηκαν οι λύσεις των θεμάτων της τελικής εξέτασης.
6/6/2000

Πραγματοποιήθηκε η τελική εξέταση του μαθήματος.

4/6/2000 Ανακοινώθηκε η βαθμολογία των ασκήσεων.
30/5/2000 Δόθηκαν οι λύσεις της τρίτης σειράς ασκήσεων.
16/5/2000

Είναι υποχρεωτική η (ανώνυμη) συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του μαθήματος. Το αργότερο κατά την εξέταση του μαθήματος, μην ξεχάσετε να παραδώσετε το συμποληρωμένο ερωτηματολόγιο σας και να υπογράψετε τη σχετική κατάσταση.

16/5/2000

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Τρίτη 6/6/2000, ώρα 14:00 ως 17:00, στις αίθουσες Β1-0, 3, 4, 5, 6 και 7. Η εξέταση θα γίνει με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις.

16/5/2000

Κατόπιν αιτήματος της πλειοψηφίας των παρόντων σπουδαστών, ο βαθμός της τρίτης σειράς ασκήσεων θα αποτελεί το 10% (αντί του 20%) του συνολικού βαθμού.

9/5/2000

Δόθηκε παράταση για την παράδοση με e-mail της τρίτης σειράς ασκήσεων μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της 19/5/2000.

9/5/2000 Δόθηκαν οι λύσεις της δεύτερης σειράς ασκήσεων.
21/4/2000

Δόθηκαν υποδείξεις για την επίλυση της τρίτης σειράς ασκήσεων.

18/4/2000 Δόθηκε η εκφώνηση της τρίτης σειράς ασκήσεων.
Ημερομηνία παράδοσης: 16/5/2000.
Την 9/5/2000, κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας, θα απαντηθούν ερωτήσεις σχετικές με τη σειρά ασκήσεων. Οι υποδείξεις θα δοθούν πριν τις διακοπές του Πάσχα.
18/4/2000

Τελευταία προθεσμία για την παράδοση με e-mail της δεύτερης σειράς ασκήσεων είναι μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της 21/4/2000.

4/4/2000

Δόθηκαν υποδείξεις για την επίλυση της δεύτερης σειράς ασκήσεων.

30/3/2000

Κάθε Τετάρτη, ώρα 10:00-11:00 (μετά τις φροντιστήριακές ασκήσεις), οι βοηθοί του μαθήματος είναι διαθέσιμοι για απορίες στα γραφεία τους, στον πρώτο όροφο του κτιρίου όπου στεγάζεται το Μηχανογραφικό Κέντρο.

29/3/2000

Η παράδοση της 11/4/2000 (Τρίτη μετά τις εκλογές) μεταφέρεται μετά το τέλος των μαθημάτων.
Η ημερομηνία παράδοσης της δεύτερης σειράς ασκήσεων μεταφέρεται για τις 18/4/2000.

28/3/2000

Δόθηκε η εκφώνηση της δεύτερης σειράς ασκήσεων.
Ημερομηνία παράδοσης: 11/4/2000.
Την 4/4/2000, κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας, θα απαντηθούν ερωτήσεις σχετικές με τη σειρά ασκήσεων.

22/3/2000 Στις 29/3/2000 αρχίζουν οι φροντιστηριακές ασκήσεις, που θα γίνονται κάθε Τετάρτη, 9:00-10:00 στην αίθουσα B-1.4 από τους βοηθούς του μαθήματος.
15/3/2000 Λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή της προόδου του μαθήματος θα δοθούν αργότερα. Παρακαλώ, αγνοήστε προγενέστερη ανακοίνωση.
8/3/2000 Δόθηκαν οι λύσεις της πρώτης σειράς ασκήσεων.
6/3/2000 Προστέθηκαν σύνδεσμοι σε υλοποιήσεις (compilers) της C.
29/2/2000

Δόθηκαν υποδείξεις για την επίλυση της πρώτης σειράς ασκήσεων.

22/2/2000

Δόθηκε η εκφώνηση της πρώτης σειράς ασκήσεων.
Ημερομηνία παράδοσης: 7/3/2000.
Την 29/3/2000, κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας, θα απαντηθούν ερωτήσεις σχετικές με τη σειρά ασκήσεων.

13/2/2000 Τα μαθήματα άρχισαν την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2000. Παρακολουθείτε αυτή τη σελίδα για σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα.


Η ευτυχία δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα φθάσεις, αλλά ένας τρόπος για να ταξιδεύεις.
   -- Margaret Lee Runbeck.

Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr).
Τελευταία αλλαγή: 14/09/2000 1:31 .