ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 102 & 201: Τεχνολογία Λογισμικού Ι & ΙΙ
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log102/
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log201/

Διαθέσιμες Υλοποιήσεις

Οι παρακάτω υλοποιήσεις δίνονται στους σπουδαστές του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, αυστηρά για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο πλαίσιο των μαθημάτων "Τεχνολογία Λογισμικού Ι" και "Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ".

Για να τις χρησιμοποιήσετε, μεταφέρετε τα απαραίτητα αρχεία στον υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης.


Μεταγλωττιστής Borland C/C++

URL http://www.borland.com/
Υλοποίηση (Έκδοση 3.0)

bc30.zip (13,386K)

Υλοποίηση (Έκδοση 3.1)

bc31.zip (19,833K)

Ο μεταγλωττιστής αυτός είναι εμπορικό προϊόν. Η έκδοση 3.0 υλοποιήθηκε το 1991 και η έκδοση 3.1 το 1992. Δεν υποστηρίζουν τη σημερινή επίσημη (ANSI/ISO) έκδοση της C++.

Σύντομες οδηγίες εγκατάστασης: αποσυμπιέστε σε ένα προσωρινό directory και εκτελέστε το αρχείο install.exe.


DJGPP, μεταγλωττιστής GNU C/C++ v. 2.95.2

URL http://www.delorie.com/djgpp/
Υλοποίηση

Οδηγίες, readme.1st (20K)
Development, djdev203.zip (1,502K)
GNU BinUtils, bnu2951b.zip (2,448K)
GNU C compiler, gcc2952b.zip (1,888K)
GNU C++ compiler, gpp2952b.zip (1,674K)
GNU debugger, gdb418b.zip (1,153K)

Σύντομες οδηγίες εγκατάστασης: αποσυμπιέστε όλα τα αρχεία στο επιθυμητό directory εγκατάστασης, διατηρώντας τη δομή τους, και ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες που περιέχονται στο αρχείο readme.1st.


Cygnus Cygwin B20

URL http://sourceware.cygnus.com/cygwin/
Υλοποίηση

full.exe (13,914K)

Σύντομες οδηγίες εγκατάστασης: εκτελέστε το αρχείο full.exe.


Η ευτυχία δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα φθάσεις, αλλά ένας τρόπος για να ταξιδεύεις.
   -- Margaret Lee Runbeck.

Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr).
Τελευταία αλλαγή: 24/03/2000 12:44 .