ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 201: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log201/

ΛΟΓ201
Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ

Εξάμηνο: Εαρινό 2000
Διδάσκων: Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr)
Βοηθοί: Μάνος Αναστασιάδης (manos@ced.tuc.gr)
Φένια Ζιώγα (fenia@ced.tuc.gr)

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Ασκήσεις, Εξετάσεις
8/2 | 15/2 | 22/2 | 29/2 | 7/3 | 14/3 | 21/3 | 28/3 | 4/4 | 18/4 | 9/5 | 16/5


Ανακοινώσεις

15/9/2000

Ολοκληρώθηκε η βαθμολόγηση της επαναληπτικής εξέτασης. Για διευκρινήσεις σχετικές με τη βαθμολογία, επικοινωνήστε με το διδάσκοντα.

14/9/2000 Δόθηκαν οι λύσεις των θεμάτων της επαναληπτικής εξέτασης.
14/9/2000

Πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος.

Παλαιότερες ανακοινώσεις


Υλικό μαθήματος

Γενικά

Ασκήσεις

Εξετάσεις

Παράδοση 8/2/2000

Το υλικό σχετικά με μοντέλα κύκλου ζωής θα είναι διαθέσιμο πολύ σύντομα. Δεν υπάρχουν άλλες διαφάνειες από αυτή την παρουσίαση.

Παράδοση 15/2/2000

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (137K), και σε συμπιεσμένη μορφή (89K).

Παράδοση 22/2/2000

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (141K), και σε συμπιεσμένη μορφή (92K).

Παράδοση 29/2/2000

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (130K), και σε συμπιεσμένη μορφή (88K).

Παράδοση 7/3/2000

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (143K), και σε συμπιεσμένη μορφή (90K).

Παράδοση 14/3/2000

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (145K), και σε συμπιεσμένη μορφή (91K).

Σε σχέση με το παράδειγμα που έγινε στην παράδοση, το παράδειγμα που δίνεται στο αρχείο example9.cpp διαφέρει στα ακόλουθα σημεία:

  1. Υποστηρίζονται περισσότερα είδη στοιχείων συνόλων.
  2. Η κλάση Set κλήρονομεί την Element, έτσι ώστε τα σύνολα να μπορούν να περιέχουν άλλα σύνολα ως στοιχεία.
  3. Η κλάση Element περιέχει την εικονική μέθοδο whatIs, η οποία χρησιμοποιείται για να διαπιστώνεται το πραγματικό είδος ενός στοιχείου. Αυτό επιτρέπει την ασφαλή μετατροπή των δεικτών στην υλοποίηση των ελέγχων ισότητας.

Παράδοση 21/3/2000

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (151K), και σε συμπιεσμένη μορφή (91K).

Τα παραδείγματα αυτής της ενότητας προορίζονται για πρόσφατες υλοποιήσεις της C++, που να υποστηρίζουν την τυποποιημένη έκδοση της γλώσσας (ANSI/ISO C++). Ενδέχεται να μη μεταγλωττίζονται ή να μη λειτουργούν σωστά σε παλιότερες υλοποιήσεις, όπως π.χ. η Borland C++ 3.0 ή 3.1.

Παράδοση 28/3/2000

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (159K), και σε συμπιεσμένη μορφή (108K).

Φροντιστηριακές ασκήσεις 29/3/2000: υλικό ασκήσεων.

Παράδοση 4/4/2000

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (142K), και σε συμπιεσμένη μορφή (90K).

Φροντιστηριακές ασκήσεις 5/4/2000: υλικό ασκήσεων.

Παράδοση 18/4/2000

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (140K), και σε συμπιεσμένη μορφή (90K).

Παράδοση 9/5/2000

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (142K), και σε συμπιεσμένη μορφή (90K).

Παράδοση 16/5/2000

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (151K), και σε συμπιεσμένη μορφή (95K).


Η ευτυχία δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα φθάσεις, αλλά ένας τρόπος για να ταξιδεύεις.
   -- Margaret Lee Runbeck.

Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr).
Τελευταία αλλαγή: 15/09/2000 17:42.