ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 201: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log201/

Παλαιότερες ανακοινώσεις

Οι παρακάτω ανακοινώσεις αφαιρέθηκαν από την κύρια σελίδα του μαθήματος λόγω παλαιότητας. Στην κύρια σελίδα του μαθήματος έχουν διατηρηθεί οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις.


28/6/2000

H επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου του μαθήματος θα γίνει την Πέμπτη 14/9, ώρα 8:00-11:00. Οι αίθουσες θα ανακοινωθούν.

23/6/2000

Ολοκληρώθηκε η βαθμολόγηση της τελικής εξέτασης. Για διευκρινήσεις σχετικές με τη βαθμολογία (εξέτασης και ασκήσεων), ο διδάσκων θα βρίσκεται στο γραφείο του κ. Αντωνιδάκη, (πλησίον κυλικείου, 1ος όροφος) τη Δευτέρα 26/6 και Τρίτη 27/6, μεταξύ 12:00-14:00. Μετά την Τρίτη δε θα είναι δυνατές διορθώσεις στη βαθμολογία.

14/6/2000 Δόθηκαν οι λύσεις των θεμάτων της τελικής εξέτασης.
13/6/2000

Πραγματοποιήθηκε η τελική εξέταση του μαθήματος.

12/6/2000 Ανακοινώθηκε η βαθμολογία των ασκήσεων.
30/5/2000 Δόθηκαν οι λύσεις της τρίτης σειράς ασκήσεων.
16/5/2000

Είναι υποχρεωτική η (ανώνυμη) συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του μαθήματος. Το αργότερο κατά την εξέταση του μαθήματος, μην ξεχάσετε να παραδώσετε το συμποληρωμένο ερωτηματολόγιο σας και να υπογράψετε τη σχετική κατάσταση.

16/5/2000

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Τρίτη 13/6/2000, ώρα 14:00 ως 17:00, στις αίθουσες Β1-0, 1, 2 και 3. Η εξέταση θα γίνει με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις.

16/5/2000

Τελευταία προθεσμία για την παράδοση με e-mail της τρίτης σειράς ασκήσεων μέχρι την 23/5/2000.

9/5/2000

Δόθηκε παράταση για την παράδοση με e-mail της τρίτης σειράς ασκήσεων μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της 19/5/2000.

9/5/2000 Δόθηκαν οι λύσεις της δεύτερης σειράς ασκήσεων.
21/4/2000

Δόθηκαν υποδείξεις για την επίλυση της τρίτης σειράς ασκήσεων.

18/4/2000 Δόθηκε η εκφώνηση της τρίτης σειράς ασκήσεων.
Ημερομηνία παράδοσης: 16/5/2000.
Την 9/5/2000, κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας, θα απαντηθούν ερωτήσεις σχετικές με τη σειρά ασκήσεων. Οι υποδείξεις θα δοθούν πριν τις διακοπές του Πάσχα.
13/4/2000

Μπορείτε να παραδώσετε με e-mail τη δεύτερη σειρά ασκήσεων μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της 21/4/2000.

4/4/2000

Δόθηκαν υποδείξεις για την επίλυση της δεύτερης σειράς ασκήσεων.

29/3/2000

Η παράδοση της 11/4/2000 (Τρίτη μετά τις εκλογές) μεταφέρεται μετά το τέλος των μαθημάτων.
Η ημερομηνία παράδοσης της δεύτερης σειράς ασκήσεων μεταφέρεται για τις 18/4/2000.

28/3/2000

Δόθηκαν υλοποιήσεις στοίβας και ουράς με templates, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λύση της δεύτερης σειράς ασκήσεων. Περισσότερες υποδείξεις στην παράδοση της 4/4/2000.

24/3/2000 Δόθηκε η εκφώνηση της δεύτερης σειράς ασκήσεων.
Ημερομηνία παράδοσης: 14/4/2000.
Την 4/4/2000, κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας, θα απαντηθούν ερωτήσεις σχετικές με τη σειρά ασκήσεων.
22/3/2000 Στις 29/3/2000 αρχίζουν οι φροντιστηριακές ασκήσεις, που θα γίνονται κάθε Τετάρτη, 15:00-16:00 στην αίθουσα B-1.5 από τους βοηθούς του μαθήματος.
19/3/2000 Δόθηκαν οι λύσεις της πρώτης σειράς ασκήσεων.
15/3/2000 Λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή της προόδου του μαθήματος θα δοθούν αργότερα. Παρακαλώ, αγνοήστε προγενέστερη ανακοίνωση.
7/3/2000 Άρχισαν να μοιράζονται οι φωτοτυπημένες σημειώσεις με τίτλο "Unix Systems Programming Using C++". Μπορείτε να τις πάρετε από το γραφείο της κ. Δώρας, υπογράφοντας στη σχετική κατάσταση ονομάτων.
6/3/2000 Προστέθηκαν σύνδεσμοι σε υλοποιήσεις (compilers) της C++.
29/2/2000

Δόθηκε παράταση μιας εβδομάδας για την παράδοση της πρώτης σειράς ασκήσεων, καθώς και υποδείξεις για την επίλυσή της.
Νέα ημερομηνία παράδοσης: 14/3/2000.

22/2/2000 Δόθηκε η εκφώνηση της πρώτης σειράς ασκήσεων.
Ημερομηνία παράδοσης: 7/3/2000.
Την 29/3/2000, κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας, θα απαντηθούν ερωτήσεις σχετικές με τη σειρά ασκήσεων.
13/2/2000 Τα μαθήματα άρχισαν την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2000. Παρακολουθείτε αυτή τη σελίδα για σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα.


Η ευτυχία δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα φθάσεις, αλλά ένας τρόπος για να ταξιδεύεις.
   -- Margaret Lee Runbeck.

Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr).
Τελευταία αλλαγή: 15/09/2000 17:40.