ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 201: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log201/

Εξετάσεις Ιουνίου
Λύσεις

Οι λύσεις των θεμάτων που ακολουθούν δεν είναι φυσικά οι μοναδικές σωστές λύσεις. Ενδέχεται να διαφέρουν αρκετά από τις δικές σας. Θα βαθμολογηθείτε με κριτήριο την ορθότητα των λύσεών σας και όχι το κατά πόσο μοιάζουν με τις παρακάτω. Θα σας ωφελήσει όμως να μελετήσετε και να καταλάβετε τις παρακάτω λύσεις.


Θέμα 1

Υλοποίηση συνόλων.

Αρχείο: examJ-1.cpp


Θέμα 2

Συγχρονισμός n διεργασιών.

Αρχείο: examJ-2.cpp


Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr). 14/6/2000.