ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 201: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log201/

Βαθμολογία Ασκήσεων

Η κατάσταση της βαθμολογίας των ασκήσεων είναι τοιχοκολλημένη στον πίνακα ανακοινώσεων (κτίριο πλησίον κυλικείου, ισόγειο) και δεν είναι πια διαθέσιμη ηλεκτρονικά στις σελίδες του μαθήματος. Παρακαλώ, επικοινωνήστε με το διδάσκοντα για να πληροφορηθείτε τους βαθμούς σας.


Η ευτυχία δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα φθάσεις, αλλά ένας τρόπος για να ταξιδεύεις.
   -- Margaret Lee Runbeck.

Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr).
Τελευταία αλλαγή: 28/06/2000 18:27 .