ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 201: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log201/

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Πληροφορίες

Διδάσκων: Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr)
Βοηθοί: Μάνος Αναστασιάδης (manos@ced.tuc.gr)
Φένια Ζιώγα (fenia@ced.tuc.gr)

Ώρες διδασκαλίας:

Τρίτη 15:00 – 18:00, Αίθουσα Β-1.3

Ασκήσεις:

Τετάρτη 15:00 – 16:00, Αίθουσα Β-1.5

Ώρες γραφείου:

Τρίτη 18:00 – 19:00 (μετά το μάθημα)

Εκτός των ωρών διδασκαλίας και των ωρών γραφείου, οι σπουδαστές ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με το διδάσκοντα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρήσιμες πληροφορίες θα είναι επίσης διαθέσιμες στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος.

Διδακτέα ύλη

  1. Αρχές προγραμματισμού υπολογιστικών συστημάτων
  2. Εισαγωγή στη C++   [1: ch.2; 2]
  3. Διαχείριση αρχείων στο Unix
  4. Παράλληλος προγραμματισμός συστημάτων στο Unix

Βιβλιογραφία

  1. Terrence Chan, Unix System Programming Using C++, 1st edition, Prentice Hall, 1997.
  2. Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language, 3rd edition, Addison Wesley, 1997.

Βαθμολογία

Πρόοδος (Π): 20% της συνολικής βαθμολογίας.
Η πρόοδος θα αφορά τις δυο πρώτες ενότητες της διδακτέας ύλης και είναι υποχρεωτική.
Ασκήσεις (Α): 30% της συνολικής βαθμολογίας.
Θα δοθούν τρεις σειρές ασκήσεων από 10%.
Τελική εξέταση (Τ): 50% της συνολικής βαθμολογίας.
Η τελική εξέταση θα αφορά το σύνολο της διδακτέας ύλης.
Βαθμός (Β): Αν  Τ < 5   τότε  Β = Τ
αλλιώς αν  Τ >= Π  τότε  Β = 0.7 Τ + 0.3 Α
αλλιώς  Β = 0.2 Π + 0.5 Τ + 0.3 Α

Για επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος απαιτείται  Β >= 5.


Η ευτυχία δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα φθάσεις, αλλά ένας τρόπος για να ταξιδεύεις.
   -- Margaret Lee Runbeck.

Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr).
Τελευταία αλλαγή: 22/03/2000 11:52 .