ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 201: Τεχνολογία Λογισμικού IΙ
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log201/

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 5/4/2000

Το υλικό των φροντιστηριακών ασκήσεων που βρίσκεται σε αυτή τη σελίδα προετοιμάστηκε από τους βοηθούς του μαθήματος, Μάνο Αναστασιάδη (manos@ced.tuc.gr) και Φένια Ζιώγα (fenia@ced.tuc.gr), κατόπιν συνεννοήσεως με το διδάσκοντα.


Περίληψη: Στο φροντιστηριακό μάθημα παρουσιάστηκε ένα παράδειγμα κλάσης C++ για την υλοποίηση αρχείων. Η κλάση ονομάζεται CFile και μοιάζει αρκετά στη λειτουργία της με τις κλάσεις ifstream και ofstream της βιβλιοθήκης της C++. Για την υλοποίησή της, χρησιμοποιεί την προγραμματιστική διαπροσωπεία διαχείρισης αρχείων του Unix.

Ο κώδικας του παραδείγματος που παρουσιάστηκε: αρχείο tutor2.h, tutor2.cpp.


Η ευτυχία δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα φθάσεις, αλλά ένας τρόπος για να ταξιδεύεις.
   -- Margaret Lee Runbeck.

Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr).
Τελευταία αλλαγή: 10/04/2000 13:08 .