ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 201: Τεχνολογία Λογισμικού IΙ
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log201/

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 29/3/2000

Το υλικό των φροντιστηριακών ασκήσεων που βρίσκεται σε αυτή τη σελίδα προετοιμάστηκε από τους βοηθούς του μαθήματος, Μάνο Αναστασιάδη (manos@ced.tuc.gr) και Φένια Ζιώγα (fenia@ced.tuc.gr), κατόπιν συνεννοήσεως με το διδάσκοντα.


Περίληψη: Στο φροντιστηριακό μάθημα παρουσιάστηκε παράδειγμα χρήσης των μηχανισμών templates και χειρισμού εξαιρέσεων της C++. Το παράδειγμα ήταν ουσιαστικά μια επέκταση των κλάσεων Vector και Matrix που ζητήθηκαν στην Α' άσκηση και βασίστηκε, με κάποιες μικρές τροποποιήσεις στη λογική, στην προτεινόμενη λύση της άσκησης.

Ο κώδικας του παραδείγματος που παρουσιάστηκε: αρχείο tutor1.cpp.


Η ευτυχία δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα φθάσεις, αλλά ένας τρόπος για να ταξιδεύεις.
   -- Margaret Lee Runbeck.

Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr).
Τελευταία αλλαγή: 30/03/2000 22:20 .