ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log102/

Εξετάσεις Ιουνίου
Λύσεις

Οι λύσεις των θεμάτων που ακολουθούν δεν είναι φυσικά οι μοναδικές σωστές λύσεις. Ενδέχεται να διαφέρουν αρκετά από τις δικές σας. Θα βαθμολογηθείτε με κριτήριο την ορθότητα των λύσεών σας και όχι το κατά πόσο μοιάζουν με τις παρακάτω. Θα σας ωφελήσει όμως να μελετήσετε και να καταλάβετε τις παρακάτω λύσεις.


Θέμα 1

Αναδρομική εκτύπωση αριθμού σε σύστημα αρίθμησης με βάση b. Γίνεται η παραδοχή ότι 2 <= b <= 10.

Αρχείο: examJ-1.c

Είναι όμως δυνατή η λύση του θέματος και χωρίς αυτή την παραδοχή. Η παρακάτω λύση προϋποθέτει μόνο ότι b >= 2 (διαφορετικά δεν υφίσταται σύστημα αρίθμησης) και χρησιμοποιεί τα γράμματα A, B, C, κ.ο.κ. για τα ψηφία με τιμή μεγαλύτερη του 10. Αυτό πρακτικά επιτρέπει b <= 36. Μετά, απλώς μας τελειώνουν τα ψηφία...

Αρχείο: examJ-1x.c


Θέμα 2

Διαγραφή όλων των εμφανίσεων στοιχείου από διπλά συνδεδεμένη λίστα.

Αρχείο: examJ-2.c


Θέμα 3

Μέτρηση κενών γραμμών αρχείου. Στη λύση που δίνεται γίνεται η παραδοχή ότι κάθε γραμμή του κειμένου μπορεί να περιέχει το πολύ 254 χαρακτήρες.

Αρχείο: examJ-3.c


Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr). 9/6/2000.