ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log102/

3η Σειρά Ασκήσεων
Λύσεις

Οι λύσεις των ασκήσεων που ακολουθούν δεν είναι φυσικά οι μοναδικές σωστές λύσεις. Ενδέχεται να διαφέρουν αρκετά από τις δικές σας. Θα βαθμολογηθείτε με κριτήριο την ορθότητα των λύσεών σας και όχι το κατά πόσο μοιάζουν με τις παρακάτω. Θα σας ωφελήσει όμως να μελετήσετε και να καταλάβετε τις παρακάτω λύσεις.


Άσκηση 1

Ταξινόμηση και αντιστροφή συνδεδεμένης λίστας.

Αρχείο: exer3-1.c


Άσκηση 2

Ταξινόμηση δυαδικού δένδρου.

Αρχείο: exer3-2.c


Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr). 30/5/2000.