ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log102/

Διδάσκων: Νίκος Παπασπύρου.
Εξάμηνο: εαρινό 2000

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

Σας παρακαλώ να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες ερωτήσεις και να σημειώσετε την απάντηση που εκφράζει καλύτερα τη γνώμη σας. Παρακαλώ επίσης να αποφύγετε την ουδέτερη ή αδιάφορη άποψη εκτός αν είστε απόλυτα σίγουροι για την ουδετερότητά και αδιαφορία σας. Μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε τις ακραίες απαντήσεις, αν αυτές εκφράζουν την άποψή σας.

Η συνεργασία σας είναι εξαιρετικής σημασίας και θα συμβάλει στη βελτίωση του τρόπου διδασκαλίας του μαθήματος. Το ερωτηματολόγιο αυτό δε θα χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο σκοπό εκτός από την αξιολόγηση του μαθήματος και φυσικά δε θα μετρήσει καθόλου στη βαθμολογία του μαθήματος. Η συμπλήρωσή του είναι ανώνυμη, όμως υποχρεωτική.

Αν θελήσετε να τυπώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο, μπορείτε να πάρετε το αρχείο σε Microsoft Word 97 (47 Kb), και σε συμπιεσμένη μορφή (19 Kb).


Aξιολόγηστε το βαθμό που σας βοήθησαν τα παρακάτω στη μελέτη σας και στη βελτίωση των γνώσεών σας στο αντικείμενο του μαθήματος.

Πολύ σημαντικός

Σημαντικός

Ουδέτερος

Ασήμαντος

Πολύ ασήμαντος

Πολύ σημαντικός

Σημαντικός

Ουδέτερος

Ασήμαντος

Πολύ ασήμαντος

 

 

Πολύ σημαντικός

Σημαντικός

Ουδέτερος

Ασήμαντος

Πολύ ασήμαντος

Πολύ σημαντικός

Σημαντικός

Ουδέτερος

Ασήμαντος

Πολύ ασήμαντος

Πολύ σημαντικός

Σημαντικός

Ουδέτερος

Ασήμαντος

Πολύ ασήμαντος

Πολύ σημαντικός

Σημαντικός

Ουδέτερος

Ασήμαντος

Πολύ ασήμαντος

Πολύ σημαντικός

Σημαντικός

Ουδέτερος

Ασήμαντος

Πολύ ασήμαντος

Πολύ σημαντικός

Σημαντικός

Ουδέτερος

Ασήμαντος

Πολύ ασήμαντος

Πολύ σημαντικός

Σημαντικός

Ουδέτερος

Ασήμαντος

Πολύ ασήμαντος

Πολύ σημαντικός

Σημαντικός

Ουδέτερος

Ασήμαντος

Πολύ ασήμαντος


Σημειώστε την άποψή σας για τα παρακάτω:

Συμφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ

Ουδέτερη άποψη

Διαφωνώ

Διαφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ

Ουδέτερη άποψη

Διαφωνώ

Διαφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ

Ουδέτερη άποψη

Διαφωνώ

Διαφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ

Ουδέτερη άποψη

Διαφωνώ

Διαφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ

Ουδέτερη άποψη

Διαφωνώ

Διαφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ

Ουδέτερη άποψη

Διαφωνώ

Διαφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ

Ουδέτερη άποψη

Διαφωνώ

Διαφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ

Ουδέτερη άποψη

Διαφωνώ

Διαφωνώ απόλυτα


Άλλες παρατηρήσεις:

 

 

 

 

 


Η ευτυχία δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα φθάσεις, αλλά ένας τρόπος για να ταξιδεύεις.
   -- Margaret Lee Runbeck.

Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr).
Τελευταία αλλαγή: 17/05/2000 23:03 .