ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log102/

Βαθμολογία Σεπτεμβρίου

Η κατάσταση της τελικής βαθμολογίας του Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται τοιχοκολλημένη στον πίνακα ανακοινώσεων (κτίριο πλησίον κυλικείου, ισόγειο) και δε θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στις σελίδες του μαθήματος. Παρακαλώ, επικοινωνήστε με το διδάσκοντα για να πληροφορηθείτε τους βαθμούς σας.

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικές με τη βαθμολόγηση των ασκήσεων, μπορείτε να απευθυνθείτε στο διδάσκοντα την Πέμπτη 14/9, μεταξύ 15:30-17:00, στο γραφείο του κ. Αντωνιδάκη, (πλησίον κυλικείου, 1ος όροφος).

Μετά την μέρα αυτή βαθμολογία θα δοθεί στη γραμματεία και δε θα είναι δυνατές μεταβολές.


Τρόπος βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός υπολογίστηκε με τον εξής τρόπο:


Η ευτυχία δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα φθάσεις, αλλά ένας τρόπος για να ταξιδεύεις.
   -- Margaret Lee Runbeck.

Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr).
Τελευταία αλλαγή: 14/09/2000 1:27 .