ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log102/

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 5/4/2000

Το υλικό των φροντιστηριακών ασκήσεων που βρίσκεται σε αυτή τη σελίδα προετοιμάστηκε από τους βοηθούς του μαθήματος, Φώτη Καζάση (fotis@ced.tuc.gr) και Κυριάκο Πούτο (kyriakos@ced.tuc.gr), κατόπιν συνεννοήσεως με το διδάσκοντα.


Περίληψη: Στο φροντιστηριακό μάθημα παρουσιάστηκαν τα ακόλουθα παράδειγματα προγραμματισμού σε C:


Η ευτυχία δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα φθάσεις, αλλά ένας τρόπος για να ταξιδεύεις.
   -- Margaret Lee Runbeck.

Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr).
Τελευταία αλλαγή: 13/04/2000 0:25 .