Νικόλαος Σ. Παπασπύρου
Δημοσιεύσεις

BibTeX

Διατριβές  |  σε Περιοδικά
σε Επιστημονικές Συλλογές  |  σε Πρακτικά Συνεδρίων
Συγγράμματα  |  Τεχνικές Εκθέσεις
Άλλες Εργασίες  |  Πνευματικά Δικαιώματα

 

Διατριβές

Νικόλαος Σ. Παπασπύρου, Τυπική Σημασιολογία της Γλώσσας Προγραμματισμού C, Διδακτορική διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Πληροφορικής, Φεβρουάριος 1998. url, pdf.

Nikolaos S. Papaspyrou, "A Proof Editor for Propositional and Predicate Calculus", Master's thesis, Cornell University, Department of Computer Science, January 1995. pdf.

Νικόλαος Σ. Παπασπύρου, "ARGUS: Ένας Γεννήτορας Προγραμμάτων Προσομοίωσης", Διπλωματική Εργασία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Πληροφορικής, Ιούλιος 1993.

 

Σε Περιοδικά

Zhong Shao, Valery Trifonov, Bratin Saha and Nikolaos Papaspyrou, "A Type System for Certified Binaries", ACM Transactions on Programming Languages and Systems, vol. 27, no. 1, pp. 1–45, January 2005. doi: 10.1145/1053468.1053469, pdf.

Petros Georgiakakis, Andreas Papasalouros, Symeon Retalis, Kostas Siassiakos and Nikolaos Papaspyrou, "Evaluating the Usability of Web-Based Learning Management Systems", THEMES in Education, vol. 6, no. 1, pp. 45–59, 2005. Special issue: “ICT in Diaspora”, P. Zaphiris, N. Lambropoulos and G. Zacharia, editors. pdf.

Eneia Todoran, Florian M. Boian, Cornelia Melenti and Nikolaos Papaspyrou, "Continuations for Remote Objects Control", Studia Universitatis Babes-Bolyai, Informatica, vol. 50, no. 1, pp. 21–37, 2005. url, pdf.

Eneia Todoran, Paulina Mitrea and Nikolaos Papaspyrou, "Comparative Semantics for the Basic Andorra Model", Automation, Computers, Applied Mathematics, (Scientific Journal of the Faculty of Automation and Computer Science, Technical University of Cluj-Napoca, Romania), vol. 14, no. 1, pp. 27–41, 2005. url, pdf.

Andreas Papasalouros, Symeon Retalis and Nikolaos Papaspyrou, "Semantic Description of Educational Adaptive Hypermedia Based on a Conceptual Model", Educational Technology and Society, vol. 7, no. 4, pp. 129–142, October 2004. url, pdf.

Nikolaos S. Papaspyrou and Ioannis T. Kassios, "GLU# Embedded in C++: A Marriage between Multidimensional and Object-Oriented Programming", Software Practice and Experience, vol. 34, no. 7, pp. 609–630, June 2004. doi: 10.1002/spe.582, pdf.

Eneia Todoran, Nikolaos Papaspyrou, Florian Boian and Cosmina Ivan, "Continuation Semantics for Concurrency and Concurrent Languages Prototyping", Scientific Annals of Cuza University, vol. 15, pp. 22–37, 2004. url, pdf.

Paris Avgeriou, Symeon Retalis and Nikolaos Papaspyrou, "Modeling Learning Technology Systems as Business Systems", Software and Systems Modeling, vol. 2, no. 2, pp. 120–133, July 2003. doi: 10.1007/s10270-003-0022-1, pdf.

Eneia Todoran and Nikolaos Papaspyrou, "CSC in Concurrent Languages Prototyping", Automation, Computers, Applied Mathematics, (Scientific Journal of the Faculty of Automation and Computer Science, Technical University of Cluj-Napoca, Romania), vol. 2, no. 1, pp. 35–46, 2003. url, pdf.

Nikolaos S. Papaspyrou, "Denotational Semantics of ANSI C", Computer Standards and Interfaces, vol. 23, no. 3, pp. 169–185, July 2001. doi: 10.1016/S0920-5489(01)00059-9, pdf.

Nikolaos S. Papaspyrou and Dragan Macos, "A Study of Evaluation Order Semantics in Expressions with Side Effects", Journal of Functional Programming, vol. 10, no. 3, pp. 120–133, May 2000. doi: 10.1017/S095679680000366X, pdf.

Nikolaos Papaspyrou, Symeon Retalis, Sofoklis Efremidis, Gerasimos Barlas and Emmanuel Skordalakis, "Web-based Teaching in Software Engineering", Advances in Engineering Software, vol. 30, no. 12, pp. 901–906, December 1999. doi: 10.1016/S0965-9978(99)00016-2, pdf.

Nikolaos S. Papaspyrou, Cleo E. Sgouropoulou and Emmanuel S. Skordalakis, "A Model of Collaborating Agents for Content-Based Electronic Document Filtering", Journal of Intelligent and Robotic Systems, vol. 26, no. 2, pp. 199–213, October 1999. doi: 10.1023/A:1008155903288, pdf.

Symeon Retalis, Vassilis Makrakis, Nikos Papaspyrou and Manolis Skordalakis, "A Case Study of an Enriched Classroom Model Based on the World Wide Web", Active Learning, no. 8, pp. 15–19, July 1998. pdf.

Vassilis Makrakis, Symeon Retalis, Anastasios Koutoumanos, Nikos Papaspyrou and Manolis Skordalakis, "Evaluating the Effectiveness of an ODL Hypermedia System and Courseware at the National Technical University of Athens: A Case Study", Journal of Universal Computer Science, vol. 4, no. 3, pp. 259–272, March 1998. url, pdf.

Nikolaos S. Papaspyrou, "A Framework for Programming Denotational Semantics in C++", ACM SIGPLAN Notices, vol. 31, no. 8, pp. 16–25, August 1996. doi: 10.1145/242903.242913, pdf.

 

Σε Επιστημονικές Συλλογές

Zhong Shao, Valery Trifonov, Bratin Saha and Nikolaos Papaspyrou, "A Type System for Certified Binaries", in Jaynarayan H. Lala, editor, Foundations of Intrusion Tolerant Systems, pp. 60–85, ISBN: 0-7695-2057-X, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, CA, 2003. doi: 10.1109/FITS.2003.1264928, pdf.

Συμεών Ρετάλης, Πάρης Αυγερίου και Νικόλαος Παπασπύρου, "Σχεδίαση Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Λογισμικού", στο Α. Λιοναράκης, επιμελητής, Απόψεις και Προβληματισμοί για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, σελ. 153–187, ISBN: 960-7860-20-9, Εκδόσεις Προπομπός, 2001. pdf.

Ioannis Drositis, Nectarios Koziris, Nikolaos Papaspyrou and Panayotis Tsanakas, "A Systolic Approach to Loop Partitioning and Mapping into Fixed Size Distributed Memory Architectures", in D. I. Fotiadis and S. D. Nikolopoulos, editors, Advances in Informatics, pp. 83–96, ISBN: 981-02-4192-5, World Scientific, Singapore, 2000. pdf.

Nikolaos S. Papaspyrou and Vassilios C. Vescoukis, "Facilitating the Definition of Programming Languages by Using Parametric Context-Free Grammars", in D. I. Fotiadis and S. D. Nikolopoulos, editors, Advances in Informatics, pp. 260–272, ISBN: 981-02-4192-5, World Scientific, Singapore, 2000. pdf.

Nikolaos S. Papaspyrou, "A Case Study in Specifying the Denotational Semantics of C", in S. G. Tzafestas, editor, Advances in Intelligent Systems: Concepts, Tools and Applications, pp. 63–74, ISBN: 0-7923-5966-6, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, November 1999. pdf.

Nikolaos S. Papaspyrou, Cleo E. Sgouropoulou, Alexandros V. Gerbessiotis, Panos Livadas and Emmanuel Skordalakis, "A Multi-Agent Model for Content-Based Electronic Document Filtering", in S. G. Tzafestas, editor, Advances in Intelligent Systems: Concepts, Tools and Applications, pp. 75–86, ISBN: 0-7923-5966-6, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, November 1999. pdf.

Nikolaos S. Papaspyrou, "A Methodology for the Definition of Programming Languages", in N. Mastorakis, editor, Software and Hardware Engineering for the 21st Century, pp. 67–78, ISBN: 960-8052-06-8, World Scientific and Engineering Society Press, July 1999. pdf.

Nikolaos S. Papaspyrou, "Denotational Semantics of Evaluation Order in Expressions with Side Effects", in N. Mastorakis, editor, Recent Advances in Information Science and Technology, pp. 87–94, ISBN: 981-02-3657-3, World Scientific, Singapore, 1998. pdf.

Sofoklis Efremidis, Symeon Retalis, Nikolaos Papaspyrou and Emmanuel Skordalakis, "Teaching Software Engineering through the Net", in C. Tasso, R. A. Adey and M. Pighin, editors, Software Quality Engineering, pp. 3–13, ISBN: 1-85312-403-6, Computational Mechanics Publications, 1997. pdf.

 

Σε Πρακτικά Συνεδρίων

Angelos Charalambidis, Athanasios Grivas, Nikolaos Papaspyrou and Panos Rondogiannis, "Efficient Intensional Implementation for Lazy Functional Languages", in Proceedings of the 17th International Workshop on the Implementation and Application of Functional Languages (IFL '05), Dublin, Ireland, September 19-21, 2005. pdf.

Nikolaos S. Papaspyrou, Michalis A. Papakyriakou and Angelos Manousaridis, "Encoding Hoare Logic in Typed Certified Code", in Proceedings of the 5th Panhellenic Logic Symposium, pp. 134–141, Athens, Greece, July 25-28, 2005. pdf.

Eneia Todoran, Nikolaos Papaspyrou and Kalman Pusztai, "Denotational Prototype Semantics for a Simple CSP-Like Language", in Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES 2004), pp. 319–325, Cluj-Napoca, Romania, September 19-21, 2004. url, pdf.

Nikolaos S. Papaspyrou, Dimitrios Ch. Vytiniotis and Vassilios M. Koutavas, "Logic-Enhanced Type Systems: Programming Language Support for Reasoning about Security and Other Program Properties", in Proceedings of the 4th Panhellenic Logic Symposium, pp. 141–145, ISBN: 960-431-859-4, Thessaloniki, Greece, July 7-10, 2003, Ziti Publishing. pdf.

Zhong Shao, Bratin Saha, Valery Trifonov and Nikolaos Papaspyrou, "A Type System for Certified Binaries", in Proceedings of the 29th ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages (POPL '02), pp. 217–232, ISBN: 1-58113-450-9, Portland, OR, January 16-18, 2002. Also published in ACM SIGPLAN Notices, vol. 37, no. 1, January 2002. doi: 10.1145/503272.503293, pdf.

Nikolaos S. Papaspyrou, "Formal Specification of the User Interface by Using Parametric Context-Free Grammars", in N. Avouris and N. Fakotakis, editors, Advances in Human-Computer Interaction I, Proceedings of the Panhellenic Conference with International Participation on Human-Computer Interaction (PC-HCI 2001), pp. 71–76, ISBN: 960-7620-18-6, Patras, Greece, December 7-9, 2001, Typorama. pdf.

Nikolaos S. Papaspyrou, Ioannis P. Panagopoulos, Stergios Stergiou and George Papakonstantinou, "Developing Embedded Applications for a Component-Based Operating System", in Proceedings of the 4th Multiconference, Information Society (IS 2001), Development and Reengineering of Information Systems, pp. 383–387, Ljubljana, Slovenia, October 22-26, 2001. pdf.

Nikolaos S. Papaspyrou, "A Resumption Monad Transformer and its Applications in the Semantics of Concurrency", in Proceedings of the 3rd Panhellenic Logic Symposium, Anogia, Greece, July 17-22, 2001. pdf.

Christos Koutsikas, Dimitrios Staikos, Konstantinos Bitsakos, Nikolaos Papaspyrou and Nikolaos Malevris, "Testing a Communications Driver for the IEEE 1394 High Speed Serial Bus Standard", in Proceedings of the 1st International Conference on Practical Software Testing Techniques (PSTT 2000), pp. 1–12, Minneapolis, USA, September 20, 2000. pdf.

Eneia Todoran and Nikolaos S. Papaspyrou, "Continuations for Parallel Logic Programming", in Proceedings of the 2nd ACM SIGPLAN International Conference on Principles and Practice of Declarative Programming (PPDP '00), pp. 257–267, ISBN: 1-58113-265-4, Montreal, Canada, September 20-23, 2000.doi: 10.1145/351268.351297, pdf.

Paris Avgeriou, Anastasios Koutoumanos, Symeon Retalis and Nikolaos Papaspyrou, "Learning Object Metadata in a Web-Based Learning Environment", in Proceedings of Technology in Teaching and Learning in Higher Education: An International Conference, pp. 241–246, Samos, Greece, August 25-27, 2000. pdf.

Συμεών Ρετάλης, Πάρης Αυγερίου και Νικόλαος Παπασπύρου, "Σχεδίαση Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Η Μέθοδος CADMOS-D και το Εργαλείο CRITON", στα Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα: Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη, ISBN: 960-8583-0-6, Ηγουμενίτσα, 13-14 Δεκεμβρίου 1999. pdf.

Nikolaos S. Papaspyrou and Vassilios C. Vescoukis, "Facilitating the Definition of Programming Languages by Using Parametric Context-Free Grammars", in Proceedings of the 7th Hellenic Conference on Informatics, vol. II, pp. 91–98, Ioannina, Greece, August 1999. pdf.

Nikolaos S. Papaspyrou, Aris N. Tsois and Emmanuel S. Skordalakis, "An Object-Oriented Simulation Program Generator", in Proceedings of the International Workshop on Discrete Event Systems (WoDES '98), pp. 42–47, Cagliari, Italy, August 26-28, 1998. pdf.

Anastasios Koutoumanos, Nikolaos Papaspyrou, Symeon Retalis, Cleo Sgouropoulou, Ioannis Sgourovassilakis and Emmanuel Skordalakis, "Distance Learning Applications in Banking: The D-LAB project", in Proceedings of the 2nd European Conference in Higher Education Information Systems (EUNIS '97), Grenoble, France, September 9-11, 1997. pdf.

Νικόλαος Παπασπύρου, Συμεών Ρετάλης, Αναστάσιος Κουτουμάνος, Εμμανουήλ Γιακουμάκης και Εμμανουήλ Σκορδαλάκης, "Ένα Μοντέλο Κοστολόγησης Πολύμεσου Εκπαιδευτικού Λογισμικού", στα Πεπραγμένα του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή στη Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση, σελ. 417–436, Πάτρα, 1997. pdf.

Νικόλαος Σ. Παπασπύρου, "Στατική Σημασιολογία του Συστήματος Τύπων της C: Μια Τυπική Μαθηματική Περιγραφή", στα Πεπραγμένα του 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου Πληροφορικής, σελ. 691–700, Αθήνα, 1997. pdf.

Νικόλαος Σ. Παπασπύρου, Κλειώ Η. Σγουροπούλου, Δημήτριος Ν. Πέτρογλου, Αλέξανδρος Β. Γκερμπεσιώτης, Πάνος Λιβαδάς και Εμμανουήλ Σ. Σκορδαλάκης, "Ένα Μοντέλο για τη Διαλογή Ηλεκτρονικών Εγγράφων Βάσει Περιεχομένου με Χρήση Ευφυών Πρακτόρων", στα Πεπραγμένα του 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου Πληροφορικής, σελ. 679–688, Αθήνα, 1997. pdf.

Anastasios Koutoumanos, Nikolaos Papaspyrou, Simeon Retalis, Hermann Maurer and Emmanuel Skordalakis, "Towards a Novel Networked Learning Environment", in Proceedings of the World Conference of the Web Society (WebNet 96), pp. 267–272, San Francisco, CA, October 15-19, 1996. pdf.

Nikolaos Papaspyrou, Anastasios Koutoumanos, Hermann Maurer and Emmanuel Skordalakis, "An Ongoing Experiment in ODL Using New Technologies", in Proceedings of the World Conference of the Web Society (WebNet 96), pp. 390–395, San Francisco, CA, October 15-19, 1996. pdf.

Nikolaos Papaspyrou and Aris Tsois, "ARGUS: An Object Oriented Simulation Program Generator", in Proceedings of the Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE*96) Doctoral Consortium, pp. 42–45, Heraklion, Greece, 1996. pdf.

Vassilios C. Vescoukis, Nikolaos Papaspyrou and Emmanuel Skordalakis, "A Logic-Based Framework for Reasoning Support in Software Evolution", in Proceedings of the Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE*96), vol. 1080 of Lecture Notes in Computer Science, pp. 44–59, ISBN: 3-540-61292-0, Heraklion, Greece, 1996. pdf.

Αναστάσιος Κουτουμάνος, Νικόλαος Παπασπύρου και Εμμανουήλ Σκορδαλάκης, "Το Πειραματικό Σύστημα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης SL-DLS", στα Πεπραγμένα του Συνεδρίου Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Αθήνα, 1995, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. pdf.

Αναστάσιος Κουτουμάνος, Νικόλαος Παπασπύρου, Ανδρέας Συρίγος και Εμμανουήλ Σκορδαλάκης, "Προς μια Νέα Προσέγγιση για τη Συμπλήρωση και την Κατάθεση της Φορολογικής Δήλωσης", στα Πεπραγμένα του 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου Πληροφορικής, σελ. 403–409, Αθήνα, 1995. pdf.

 

Συγγράμματα

Νικόλαος Σ. Παπασπύρου και Εμμανουήλ Στ. Σκορδαλάκης, Μεταγλωττιστές, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα, 2002. url.

 

Τεχνικές Εκθέσεις

Eneia Todoran and Nikolaos S. Papaspyrou, "Continuations for Prototyping Concurrent Languages", Technical Report CSD-SW-TR-1-06, National Technical University of Athens, School of Electrical and Computer Engineering, Software Engineering Laboratory, 2006.

Nikolaos S. Papaspyrou, Michalis A. Papakyriakou and Angelos Manousaridis, "Encoding Hoare Logic in Typed Certified Code", Technical Report CSD-SW-TR-1-05, National Technical University of Athens, School of Electrical and Computer Engineering, Software Engineering Laboratory, 2005.

Eneia Todoran and Nikolaos S. Papaspyrou, "Denotational Prototype Semantics for a Simple Concurrent Language with Synchronous Communication", Technical Report CSD-SW-TR-1-04, National Technical University of Athens, School of Electrical and Computer Engineering, Software Engineering Laboratory, 2004.

Nikolaos S. Papaspyrou, "A Resumption Monad Transformer and its Applications in the Semantics of Concurrency", Technical Report CSD-SW-TR-2-01, National Technical University of Athens, Department of Electrical and Computer Engineering, Software Engineering Laboratory, 2001.

Zhong Shao, Bratin Saha, Valery Trifonov and Nikolaos Papaspyrou, "A Type System for Certified Binaries", Technical Report YALEU/DCS/TR-1211, Yale University, Department of Computer Science, March 2000. Revised in September 2001.

Νικόλαος Σ. Παπασπύρου και Ιωάννης Τ. Κασσιός, "GLU#/C++: Θεωρία και Υλοποίηση", Τεχνική Έκθεση CSD-SW-TR-1-00, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού, 2000. ps.gz

Nikolaos S. Papaspyrou, "An Attempt to Formalize the Type System of C", Technical Report CSD-SW-TR-3-97, National Technical University of Athens, Department of Electrical and Computer Engineering, Software Engineering Laboratory, 1997.

Σοφοκλής Εφραιμίδης, Αντώνιος Καβαρνός, Αναστάσιος Κουτουμάνος, Βασίλειος Παπαδήμος, Νικόλαος Παπασπύρου, Ιωάννης Πατινιωτάκης και Κλειώ Σγουροπούλου, "Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java", Τεχνική Έκθεση CSD-SW-TR-1-97, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού, 1997. ps.gz

Συμεών Ρετάλης, Νικόλαος Παπασπύρου και Αναστάσιος Κουτουμάνος, "Αυτοματοποίηση της Εξέτασης Σημάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με την Τεχνολογία των Πολυμέσων", Τεχνική Έκθεση CSD-SW-TR-5-97, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού, 1997. ps.gz

Nikolaos S. Papaspyrou, "A Framework for Programming Denotational Semantics in C++", Technical Report CSD-SW-TR-5-96, National Technical University of Athens, Department of Electrical and Computer Engineering, Software Engineering Laboratory, June 1996. ps.gz

Nikolaos Papaspyrou, Symeon Retalis, Anastasios Koutoumanos, Emmanuel Giakoumakis and Emmanuel Skordalakis, "A Cost Estimation Model for Multimedia-Based Courseware Development", Technical Report CSD-SW-TR-6-96, National Technical University of Athens, Department of Electrical and Computer Engineering, Software Engineering Laboratory, 1996. ps.gz

Νικόλαος Παπασπύρου, "Εισαγωγή στο World-Wide-Web και την HTML", Τεχνική Έκθεση CSD-SW-TR-3-96, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού, 1996. ps.gz

Νικόλαος Φώτης, Νικόλαος Παπασπύρου και Εμμανουήλ Σκορδαλάκης, "Internet", Τεχνική Έκθεση CSD-SW-TR-1-95, National Technical University of Athens, Department of Electrical and Computer Engineering, Software Engineering Laboratory, 1995. ps.gz

 

Εργασίες υπό Κρίση

Eneia Todoran and Nikolaos S. Papaspyrou, "Continuations for Prototyping Concurrent Languages: Yet Another Study of Concurrency with Emphasis on Control-Flow and Communication Mechanisms", Higher Order and Symbolic Computation, January 2006. Submitted originally in October 2004, currently under revision.

 

Άλλες Εργασίες

Andreas Papasalouros, Symeon Retalis and Nikolaos Papaspyrou, "Automating Standards-Based Courseware Development Using UML", in Nora Koch, Piero Fraternali and Martin Wirsing, editors, Proceedings of the 4th International Conference on Web Engineering (ICWE 2004), vol. 3140 of Lecture Notes in Computer Science, pp. 599–600, ISBN: 3-540-22511-0, Munich, Germany, July 26-30, 2004, Springer-Verlag. Poster. url, pdf.

Νικόλαος Φώτης, Νικόλαος Παπασπύρου και Εμμανουήλ Σκορδαλάκης, "Internet", Πυρφόρος, αρ. 18, σελ. 44–45, Απρίλιος 1995. Αναδημοσιεύτηκε στο Δελτίο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων, τεύχος 280/95, σελ. 65–74, Δεκέμβριος 1995.

Νικόλαος Παπασπύρου, "Λήμματα: 'Μεταγλωττιστές' και 'Τεχνολογία Λογισμικού'", Εγκυκλοπαίδεια Πληροφορικής, Εκδοτική Αθηνών, 1995.

 

(c)Copyright Notice

The copyrights for most of the papers listed below are held by the journals or conference proceedings, in which the papers have been published. Pre-prints or draft versions are provided in electronic form through this page, in order to facilitate the dissemination of educational and research-related information in a non commercial basis. The author(s) of these versions of the documents retain the copyright as well as all other rights therein, despite the fact that these documents are here available in electronic form.

If you copy the electronic documents that are provided through this page, you must use the copies in a way that adheres to terms and constraints invoked by the rights of the authors. Documents cannot be copied for commercial redistribution, republication or further dissemination without the explicit permission of the author(s).

 

Happiness is not a state to arrive at, but a manner of travelling.
   -- Margaret Lee Runbeck.

Last updated: March 15, 2006 2:20 .