ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

Προγραμματιστικές Τεχνικές
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/Courses/progtech/

Προγραμματιστικές Τεχνικές

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού, 2ου Εξαμήνου, Κωδικός 3.3.03.2

Εξάμηνο: Εαρινό 2002
Διδάσκοντες:
 
 
Διδάσκοντες
ΠΔ 407/80:
   
Γιάννης Μαΐστρος    (maistros@cs.ntua.gr)    γρ. 2.1.5    τηλ: 2510
Στάθης Ζάχος    (zachos@cs.ntua.gr)    γρ. 1.1.15    τηλ: 1646
Νίκος Παπασπύρου    (nickie@softlab.ntua.gr)    γρ. 1.1.25    τηλ: 2486
Βασίλης Βεσκούκης    (bxb@cs.ntua.gr)    γρ. 1.1.25    τηλ: 2486
Πέτρος Στεφανέας   (petros@mail.ntua.gr)       τηλ: 1869

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Ασκήσεις, Σελίδες ομάδων, Επόμενη παράδοση
4/3 | 8/3 | 11/3 | 15/3 | 22/3 | 27/3 | 8/4 | 12/4 | 15/4 | 19/4 | 22/4 | 13/5 | 17/5 | 20/5 | 24/5 | 26/8 | 30/8 | 2/9 | 6/9


Ανακοινώσεις

21/04/2003

Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους για την επαναληπτική εξεταστική περίοδο, μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Μαΐστρου την Τρίτη 13/5, ώρα 15:00 - 17:00.

18/04/2003

Η βαθμολογία της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου έχει ανακοινωθεί έξω από το γραφείο του κ. Μαΐστρου.

30/12/2002

Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους για την κανονική εξεταστική περίοδο, μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Μαΐστρου την Πέμπτη 9/1, ώρα 14:00 - 16:00.

30/12/2002

Η βαθμολογία της κανονικής εξεταστικής περιόδου έχει ανακοινωθεί έξω από το γραφείο του κ. Μαΐστρου. Οι διδάσκοντες ζητούν συγγνώμη για την καθυστέρηση στην ανακοίνωση των βαθμών.

25/9/2002

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τελική εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2/10, ώρα 12:00, ΓΕ Αμφ. 1, 2, 3, 4, Φυσικής, Αιθ. 301, 302, 303 και 304. Η εξέταση θα γίνει με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις.

25/9/2002

Κατόπιν αιτήματος των σπουδαστών προς τη Γραμματεία της Σχολής, η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί τo Φεβρουάριο.

17/9/2002

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τα θέματα που έχουν διδαχθεί στις παραδόσεις (βλ. αναλυτική περιγραφή στη σελίδα του μαθήματος) εκτός από τα δέντρα AVL και τους γράφους. Τα δύο αυτά θέματα είναι εκτός εξεταστέας ύλης.

Παλαιότερες ανακοινώσεις


Υλικό μαθήματος

Γενικά

Ασκήσεις

Σελίδες ομάδων

Οι παρακάτω σελίδες συντηρούνται από τους υπεύθυνους των αντίστοιχων ομάδων:


Παράδοση 4/3/2002

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (128K), σε συμπιεσμένη μορφή (88K), ή σε PDF (205K).

Παράδοση 8/3/2002

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (139K), σε συμπιεσμένη μορφή (90K) ή σε PDF (181K).

Παράδοση 11/3/2002

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (129K), σε συμπιεσμένη μορφή (88K) ή σε PDF (164K).

Παράδοση 15/3/2002

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (135K), σε συμπιεσμένη μορφή (89K) ή σε PDF (192K).

Παράδοση 22/3/2002

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (155K), σε συμπιεσμένη μορφή (93K) ή σε PDF (214K).

Παράδοση 27/3/2002

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (185K), σε συμπιεσμένη μορφή (96K) ή σε PDF (198K).

Παράδοση 8/4/2002

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (143K), σε συμπιεσμένη μορφή (90K) ή σε PDF (178K).

Παράδοση 12/4/2002

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (171K), σε συμπιεσμένη μορφή (96K) ή σε PDF (235K).

Παράδοση 15/4/2002

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (165K), σε συμπιεσμένη μορφή (93K) ή σε PDF (190K).

Παράδοση 19/4/2002

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (146K), σε συμπιεσμένη μορφή (91K) ή σε PDF (182K).

Παράδοση 22/4/2002

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (133K), σε συμπιεσμένη μορφή (88K) ή σε PDF (160K).

Παράδοση 13/5/2002

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (137K), σε συμπιεσμένη μορφή (89K) ή σε PDF (159K).

Παράδοση 17/5/2002

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (192K), σε συμπιεσμένη μορφή (95K) ή σε PDF (198K).

Παράδοση 20/5/2002

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (149K), σε συμπιεσμένη μορφή (92K) ή σε PDF (171K).

Παράδοση 24/5/2002

Παράδοση 26/8/2002

Παράδοση 30/8/2002

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (1661K), σε συμπιεσμένη μορφή (1439K) ή σε PDF (830K).

Παράδοση 2/9/2002

Παράδοση 6/9/2002

Διαφάνειες: Powerpoint 97 (29K).


Τελευταία αλλαγή: 21/04/03, 16:30.