ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

Προγραμματιστικές Τεχνικές
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/Courses/progtech/

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Πληροφορίες

Διδάσκοντες:
Γιάννης Μαΐστρος    (maistros@cs.ntua.gr)    γρ. 2.1.5    τηλ: 2510
Στάθης Ζάχος    (zachos@cs.ntua.gr)    γρ. 1.1.15    τηλ: 1646
Νίκος Παπασπύρου    (nickie@softlab.ntua.gr)    γρ. 1.1.25    τηλ: 2486

Τα γραφεία των διδασκόντων βρίσκονται στο Κτίριο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Διδάσκοντες ΠΔ 407/80:
Βασίλης Βεσκούκης    (bxb@cs.ntua.gr)    γρ. 1.1.25    τηλ: 2486
Πέτρος Στεφανέας    (petros@mail.ntua.gr)         τηλ: 1869
Βοηθοί
εργαστηρίου:
Γ. Οικονομάκος, Α. Παγουρτζής, Δ. Σουλίου.
Μ. Αθανασάκη, Ο. Αλεβίζος, Σ. Βάσσος, Κ. Γκαβαρδίνας, Π. Γκουβάς, Γ. Ζούλιας, Α. Καβαρνός, Α. Μπαξεβάνης, Π. Παπακωνσταντίνου, Π. Ποτίκας, Ν. Ρήγα, Β. Τζανής, Β. Τουλιάς, Κ. Φράγγος, Π. Χείλαρης.
Διαλέξεις:

Δευτέρα 15:00 – 16:00, Αμφιθέατρο 1 (Τμήμα Α)
Τετάρτη 15:00 – 16:00, Αμφιθέατρο 1 (Τμήμα Β)

Παρασκευή 13:00 – 15:00, Αμφιθέατρα 1 και 2 (και τα δύο τμήματα)
Γενικές Έδρες, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Ώρες γραφείου:

Γ. Μαΐστρος, Παρασκευή 15:00 – 16:00.
Ν. Παπασπύρου, Παρασκευή 15:00 – 16:00.

Χρήσιμες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος.

Σκοπός

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος "Προγραμματισμός Η/Υ" του 1ου εξαμήνου και μαζί μ' αυτό προσφέρει εισαγωγικές γνώσεις γενικά στην Πληροφορική — το Λογισμικό ειδικότερα — και παράλληλα προπαιδεία μαθημάτων επομένων εξαμήνων.

Περιεχόμενο

  1. Μοντέλα και Δομές δεδομένων
  2. Η Γλώσσα Προγραμματισμού C
  3. Προγραμματιστικές Τεχνικές

Οργάνωση

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις και εργαστηριακή εξάσκηση.

Οι διαλέξεις (3 ώρες την εβδομάδα) γίνονται κάθε Δευτέρα (Τμήμα Α) και Τετάρτη (Τμήμα Β) στις 15:00 – 16:00 και κάθε Παρασκευή στις 13:00 – 15:00 (και τα δύο τμήματα), στα Αμφιθέατρα 1 και 2 των Γενικών Εδρών (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου).

Η εργαστηριακή εξάσκηση (2 ώρες την εβδομάδα) γίνεται σε ομάδες των 20 σπουδαστών καθεμία (βλ. Πρόγραμμα Εργαστηρίου) στα εξής εργαστήρια:

Σύγγραμμα και Διδακτικές Σημειώσεις

  1. B. Kernighan και D. Ritchie, Η Γλώσσα Προγραμματισμού C, σε Ελληνική Μετάφραση, εκδ. Κλειδάριθμος.
  2. Σημειώσεις των Διδασκόντων.

Διανομή:

Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός (100%) είναι το άθροισμα των επιμέρους:

Βαθμός Διαγωνίσματος (>2.5) 70%
Εργαστηριακές Ασκήσεις   20%
Βαθμός Προόδου   20%

Σημείωση: Το άθροισμα των βαθμών αυτών, 110%, σημαίνει ότι το επιπλέον 10% αποτελεί bonus.

Πρακτική Εξάσκηση στο Εργαστήριο

Η εξάσκηση των σπουδαστών στο εργαστήριο καλύπτει δύο ώρες την εβδομάδα.   Προβλέπονται επιπλέον ώρες ελεύθερης εξάσκησης στα ΕΠΥ και το Εργαστήριο του ΤΗΜΜΥ / ΕΠΙΣΕΥ.

Η εργαστηριακή εξάσκηση πραγματοποιείται κυρίως χάρη κυρίως στην εθελοντική προσφορά μεταπτυχιακών και προπτυχιακών σπουδαστών του Τομέα Πληροφορικής που λειτουργούν ως Υπεύθυνοι των Ομάδων.

Η οργάνωση της πρακτικής εξάσκησης όλων των σπουδαστών του Τμήματος σε υπολογιστικό εξοπλισμό αποτελεί μέλημα των διδασκόντων.   Η εποπτεία της εξάσκησης και ο έλεγχος της προόδου των σπουδαστών αποτελεί μέλημα του Υπευθύνου κάθε Ομάδας.

Ο εξοπλισμός που διατίθεται γιαυτό το σκοπό από το Τμήμα σήμερα καλύπτει τις ανάγκες των σπουδαστών προσφέροντας 2 ώρες την εβδομάδα.   Θα καταβληθεί προσπάθεια να εξοικονομηθούν ελεύθερες ώρες παρουσίας στα εργαστήρια  ΕΠΥ και ΤΗΜΜΥ / ΕΠΙΣΕΥ για την εμπέδωση και προετοιμασία των ασκήσεων.   Οι Υπεύθυνοι Διαχειριστές των Εργαστηρίων αυτών συμβάλλουν στην εξάσκηση των σπουδαστών με την καθημερινή παρουσία τους και την τεχνική υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου.

Έλεγχος:  Η εξάσκηση των σπουδαστών συνίσταται στον σχεδιασμό, την κωδικοποίηση και την εκτέλεση προγραμμάτων και ο έλεγχος στην επίδειξη και την παρουσίασή τους στον Υπεύθυνο της Ομάδας.

Κωδικοί:  Κάθε σπουδαστής έχει ή αποκτά κωδικό (account) από το Εργαστήριο ΤΗΜΜΥ / ΕΠΙΣΕΥ. Στον Κεντρικό Η/Υ του ΕΜΠ μπορούν να αποκτήσουν κωδικό με αίτησή τους, ανεξάρτητα από αυτή τη διαδικασία.

Ομάδες:  Ήδη έχουν οργανωθεί οι Ομάδες Εργαστηριακής Εξάσκησης (πρβλ. Πρόγραμμα Εργαστηρίου)

Έναρξη:  Η εργαστηριακή εξάσκηση αρχίζει από τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2002 και εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου μέχρι την έναρξη των εξετάσεων του Ιουνίου.


Τελευταία αλλαγή: 11/04/2002 12:04.