Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Διακριτές Μέθοδοι για την Επιστήμη των Υπολογιστών

http://users.softlab.ece.ntua.gr/~nidal/discrete
http://www.softlab.ntua.gr/~fotakis/discrete_math_2008_2009

Διακριτές Μέθοδοι για την Επιστήμη των Υπολογιστών

Μάθημα Επιλογής Κορμού, 4ου Εξαμήνου, Κωδικός 3.4.07.4

Εξάμηνο: Εαρινό 2009
Διδάσκοντες:
 
Φώτω Αφράτη   ()   γρ. 1.1.14   τηλ: 210-772-2498
Δημήτρης Φωτάκης   ()    γρ. 1.1.10    τηλ: 210-772-4302

Ανακοινώσεις, Γενικά, Περιεχόμενα, Ύλη, Βιβλιογραφία, Συμπληρωματικό Υλικό, Γραπτές Ασκήσεις, Διαλέξεις - Διαφάνειες

Διαλέξεις: 23/3 | 26/3 | 30/3 | 2/4 | 6/4 | 9/4 | 27/4 | 30/4 | 4/5 | 7/5 | 11/5 | 14/5 | 18/5 | 21/5 | 25/5 | 28/5 | 1/6 | 4/6 | 11/6 | 15/6 | 18/6 | 22/6 | 25/6 | 29/6 

 

Ανακοινώσεις

22/9/2009

Ανακοινώθηκε η βαθμολογία της εξέτασης του Σεπτεμβρίου (η βαθμολογία των εξετάσεων είναι με άριστα το 8, η βαθμολογία των online ασκήσεων είναι με άριστα το 2). Μπορείτε να δείτε τα γραπτά σας ή να ρωτήσετε σχετικά με την βαθμολογία σας την Πέμπτη 24/9,ώρα 17:00 - 19:00, στο γραφείο του κ. Φωτάκη (γρ. 1.1.10, στο παλαιό κτήριο Ηλεκτρολόγων).

21/7/2009

Ανακοινώθηκε η βαθμολογία της εξέτασης του Ιουλίου (συνολικά μαζί με τους βαθμούς από τις γραπτές και τις online ασκήσεις, η βαθμολογία των εξετάσεων είναι με άριστα το 8, η βαθμολογία των online ασκήσεων είναι με άριστα το 2). Μπορείτε να δείτε τα γραπτά σας ή να ρωτήσετε σχετικά με την βαθμολογία σας την Τετάρτη 22/7, ώρα 13:00 - 16:00, στο γραφείο της κας Αφράτη (γρ. 1.1.14, στο παλαιό κτήριο Ηλεκτρολόγων).

26/6/2009

Στο Gradiance (http://www.gradiance.com/services/servlet/COTC), στην ενότητα Tutorials, έχουν ανακοινωθεί 9 sets (μη βαθμολογούμενων) ασκήσεων που καλύπτουν κάποια σημαντικά τμήματα της ύλης. Στόχος είναι να σας βοηθήσουν κατά την προετοιμασία σας για τις εξετάσεις. Οι ασκήσεις θα είναι διαθέσιμες μέχρι την 20/7/2009, ημέρα της εξέτασης του μαθήματος. Καλή Επιτυχία!

15/6/2009

Ανακοινώθηκε η 5η Online άσκηση στο http://www.gradiance.com/services/servlet/COTC. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Κυριακή 21/6/2009. Καλή Επιτυχία!

12/6/2009

Ανακοινώθηκε η 2η γραπτή εργασία (με προθεσμία υποβολής τη Δευτέρα 29/6, πριν την έναρξη του τελευταίου μαθήματος, είτε στο αμφιθέατρο είτε στη θυρίδα μου). Στο τελευταίο μάθημα θα συζητήσουμε τις λύσεις των ασκήσεων. Επίσης ανακοινώθηκαν κάποιες σημειώσεις για τις ιδιότητες και τις εφαρμογές των γεννητριών συναρτήσεων.

3/6/2009

Ανακοινώθηκε η 4η Online άσκηση στο http://www.gradiance.com/services/servlet/COTC. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 12/6/2009. Καλή Επιτυχία! Επίσης ανακοινώθηκε η βαθμολογία και ενδεικτικές λύσεις για την 1η γραπτή εργασία.

26/5/2009

Ανακοινώθηκε η 3η Online άσκηση στο http://www.gradiance.com/services/servlet/COTC. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Δευτέρα 1/6/2009. Υπενθυμίζεται ότι έγκυρη θεωρείται μόνο η τελευταία υποβολή, εφόσον έχει άριστη βαθμολογία. Καλή Επιτυχία!

15/5/2009

Ανακοινώθηκε η 2η Online άσκηση στο http://www.gradiance.com/services/servlet/COTC. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Κυριακή 24/5/2009. Υπενθυμίζεται ότι έγκυρη θεωρείται μόνο η τελευταία υποβολή, εφόσον έχει άριστη βαθμολογία. Επίσης φροντίστε ώστε τα στοιχεία σας να συμφωνούν με το format που ανακοινώθηκε αρχικά. Το σημαντικότερο είναι ως "First Name" να υπάρχει το Ονοματεπώνυμό σας (καλύτερα με λατινικούς χαρακτήρες) και ως "Last Name" ο Αριθμός Μητρώου σας. Καλή Επιτυχία!

15/5/2009

Διανομή σημειώσεων. Οι σημειώσεις της κας Αφράτη θα μοιράζονται στο γραφείο της (1.1.14) τη Δευτέρα 18/5, ώρα 14:30-16:00, και την Πέμπτη 21/5, ώρα 14:30-16:00.

27/4/2009

Ανακοίνωση 1ης Online Aσκησης. Για να υποβάλλετε Online Ασκήσεις επισκεφθείτε το http://www.gradiance.com/services/servlet/COTC και δημιουργείστε λογαριασμό μέσω της επιλογής "Create new account". Ως "First Name" να δώσετε το Ονοματεπώνυμό σας (ας είναι με λατινικούς χαρακτήρες), ως "Last Name" να δώσετε τον Αριθμό Μητρώου σας, και ως "User id" να χρησιμοποιήσετε το dm09_Αριθμός_Μητρώου (π.χ. dm09_00001041). Αφού συνδεθείτε στο σύστημα με αυτά τα στοιχεία, κάνετε "Sign in" στο μάθημα χρησιμοποιώντας το "Class token" που δώσαμε στο μάθημα. Επιλέγοντας το μάθημα DM μπορείτε να δείτε την 1η Online Aσκηση, που έχει ήδη ανακοινωθεί, και αποτελείται από 5 απλές ασκήσεις. Η προθεσμία για την υποβολή της λήγει την Πέμπτη 7/5/2009. Υπενθυμίζεται ότι έγκυρη θεωρείται μόνο η τελευταία υποβολή, εφόσον έχει άριστη βαθμολογία. Καλή Επιτυχία!

26/3/2009

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται ως εξής:

Τελικός Βαθμός

όπου "ΤΒ" ο τελικός βαθμός, "Εξετ" ο βαθμός της τελικής εξέτασης, " Onl" ο βαθμός των Online ασκήσεων, και "ΓΑ" ο βαθμός των γραπτών εργασιών.

23/3/2009

Τα μαθήματα άρχισαν σήμερα. Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Δευτέρα, ώρα 12:45-14:30, στο Νέο Κτήριο Ηλεκτρολόγων, Αμφιθέατρο 2 και Αίθουσα 01, και κάθε Πέμπτη, ώρα 12:45-14:30, στο Νέο Κτήριο Ηλεκτρολόγων, Αμφιθέατρο 5 και Αίθουσα 01.

 

Γενικά

Περιεχόμενα

Ύλη

Για τις εξετάσεις, πρέπει να έχετε μελετήσει και κατανοήσει όλη την ύλη που θα παρουσιάσουμε στην τάξη (αν χάσατε κάποια μαθήματα, οι διαφάνειες θα σας βοηθήσουν). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ύλη που θα καλύψουμε στο μάθημα αντιστοιχεί στα Κεφάλαια 1, 2, 3 (με εξαίρεση τις ενότητες 3.7 και 3.8), 4, 7, 9, και 10 από το βιβλίο του Liu, και στα Κεφάλαια 1 (με εξαίρεση τις ενότητες 1.4 και 1.5), 2, 3.2, 4 (με εξαίρεση την ενότητα 4.5), 5, 7, 8, και 12 (με εξαίρεση τις ενότητες 12.2 και 12.5) από το βιβλίο του Rosen (η αρίθμηση των ενοτήτων αναφέρεται στο πρωτότυπο, 6η έκδοση). Υπάρχουν αρκετά πράγματα που θα πούμε στο μάθημα και δεν αναλύονται επαρκώς στα βιβλία (σε ένα από τα δύο ή και στα δύο, συχνότερα συμβαίνει αυτό με το βιβλίο του Liu).

Βιβλιογραφία

Συμπληρωματικό Υλικό - Σημειώσεις

 

Διαλέξεις - Διαφάνειες

Παράδοση 23/3/2009

Παράδοση 26/3/2009

Παράδοση 30/3/2009

Παράδοση 2/4/2009

Παράδοση 6/4/2009

Παράδοση 9/4/2009

Παράδοση 27/4/2009

Παράδοση 30/4/2009

Παράδοση 4/5/2009

Παράδοση 7/5/2009

Παράδοση 11/5/2009

Παράδοση 14/5/2009

Παράδοση 18/5/2009

Παράδοση 21/5/2009

Παράδοση 25/5/2009

Παράδοση 28/5/2009

Παράδοση 1/6/2009

Παράδοση 4/6/2009

Παράδοση 11/6/2009

Παράδοση 15/6/2009

Παράδοση 18/6/2009

Παράδοση 22/6/2009

Παράδοση 25/6/2009

Παράδοση 29/6/2009

 

Τελευταία αλλαγή: 29/6/09 18:00