Dimitris Fotakis

Associate Professor

Division of Computer Science

School of Electrical and Computer Engineering

National Technical University of Athens

15780 Athens, GREECE

Phone:

+30-210-7724302

Fax:

+30-210-7722509

Email:

Short Bio (Curriculum Vitae, DBLP, Google Scholar),

I received my Computer Engineering Diploma (1994) and my PhD in Computer Science (1999) from the Department of Computer Engineering and Informatics, University of Patras, Greece. In 1995 - 2000, I was a researcher at the Computer Technology Institute participating in several research projects. From September 2001 till September 2003, I was a Postdoctoral Researcher at the Max-Planck-Institut für Informatik, Algorithms and Complexity Group, Saarbrücken, Germany. From November 2003 till October 2004, I was a Lecturer at the General Department of Mathematical, Physical, and Computational Sciences, School of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. From October 2004 till January 2009, I was an Assistant Professor (tenured since June 2008) at the Department of Information and Communication Systems Engineering, School of Sciences, University of the Aegean, Greece. Since February 2009, I have been with the Division of Computer Science, School of Electrical and Computer Engineering, National Technical University of Athens, Greece.

Research Interests (Selected Publications)

 • Approximation and Online Algorithms.
 • Algorithmic Game Theory.
 • Facility Location Problems.
 • Algorithmic Aspects of Networks.
 • Algorithmic Engineering.
 • Program Committees

  WADS 2019, WINE 2018, EC 2018, MFCS 2018, IJCAI 2018, ESA-A 2017, SAGT 2017, CIAC 2017 (also Organizing Committee co-chair), TAMC 2017, WWW 2017 - Internet Monetisation and Online Markets Track, ICALP-A 2016, SWAT 2016, WINE 2015, SAGT 2015, ICALP-A 2015, TAMC 2015, Algorithms for MapReduce and Beyond 2014, TAMC 2014, WAOA 2013, SAGT 2013 (algo guest editor for the special issue in Theory of Computing Systems with selected paper from SAGT 2013), CIAC 2013, SOFSEM 2013, SAGT 2012, SWAT 2012, ICALP-A 2011, SAGT 2010, EC 2010, SAGT 2008, ESA-A 2006, ACAC 2009 - 2016 (also Organizing Committee member).

  PhD Students

 • Thanasis Lianeas (2010-2014, co-advised with Stathis Zachos, next postdoc at UT Austin)
 • Sotiris Dimos (2012 - )
 • Katerina Nikolidaki (2014 - )
 • Andreas Mantis (2014 - )
 • Loukas Kavouras (2015 - )
 • Stratis Skoulakis (2015 - )
 • Angeliki Mathioudaki (2016 - )
 • Eleni Evangelatou (2017 - )
 • Natalia Kotsani (2017 - )
 • Nikolaos Vathis (2017 - )
 • MSc and Undergraduate Students (incomplete list, almost chronological order, with first admission after NTUA)

  Paris Koutris (Washington), Christos Tzamos (MIT), Paris Siminelakis (Stanford), Haris Angelidakis (TTI), Thodoris Lykouris (Cornell), Vasilis Nakos (Harvard), Markos Epitropou (UPenn), Konstantina Mellou (MIT), Manolis Zampetakis (MIT), Philippos Lazos (Oxford), Christiana Lymouri (ETH), Giorgos Matikas (Columbia), Chrystalla Pavlou (Oxford), Dimitris Tsipras (MIT), Kyriakos Axiotis (MIT), Makis Arsenis (Cornell), Dimitris Kalimeris (Harvard), Faidra Monachou (Stanford), Orestis Papadigenopoulos (Austin), Dimitris Palyvos-Giannas (Chalmers), Chara Podimata (Harvard), Ioanna Tzialla (NYU), Manolis Vlatakis (Columbia), Vasilis Livanos (Urbana-Champaign), Giorgos Mousa (Edinburgh), Orestis Plevrakis (Princeton), Ioannis Spantidakis (MIT), Leonidas Tsepenekas (Maryland), Isidoros Tziotis (UT Austin), Lydia Zakynthinou (Northeastern), Ameranis Konstantinos (Boston University), Eleni Batziou (MPRI), Minas Chatzos (Georgia Tech), Evangelia Gergatsouli (UW Madison), Vasilis Kontonis (UW Madison), Andreas Maggiori (EPFL), Agapi Rissaki (Northeastern), Filippos Stamos (Microsoft Copenhagen), Alexandros Tsigonias-Dimitriadis (TU Munich).

  Teaching (more details in Greek)

 • Algorithms and Complexity
 • Discrete Mathematics
 • Introduction to Computer Programming
 • Theory of Computation
 • Advanced Algorithms
 • Algorithmic Game Theory (graduate level)
 • Online and Approximation Algorithms (graduate level)
 • Introduction to Combinatorial Optimization (graduate level)