Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Διακριτές Μέθοδοι για την Επιστήμη των Υπολογιστών

http://www.softlab.ntua.gr/~fotakis/discrete_math_2010_2011

Διακριτές Μέθοδοι για την Επιστήμη των Υπολογιστών

Μάθημα Επιλογής Κορμού, 4ου Εξαμήνου, Κωδικός 3.4.07.4

Εξάμηνο:

Εαρινό 2011

Διδάσκοντες:

 

Υπεύθυνη Φροντιστηρίου:

Φώτω Αφράτη   ()   γρ. 1.1.14   τηλ: 210-772-2498
Δημήτρης Φωτάκης   ()    γρ. 1.1.10    τηλ: 210-772-4302
Δώρα Σούλιου   ()    γρ. 1.1.30   τηλ: 210-772-1644

Ανακοινώσεις, Γενικά, Περιεχόμενα, Ύλη, Βιβλιογραφία, Συμπληρωματικό Υλικό, Προτεινόμενες Ασκήσεις, Γραπτές Εργασίες, Ευχαριστίες, Διαλέξεις - Διαφάνειες, Φροντιστηριακές Διαλέξεις,

Διαλέξεις: 10/3 | 14/3 | 21/3 | 24/3 | 28/3 | 4/4 | 5/4 | 7/4 | 12/4 | 14/4 | 2/5 | 5/5 | 9/5 | 16/5 | 19/5 | 23/5 | 24/5 | 26/5 | 30/5 | 2/6 | 6/6 | 7/6 | 9/6 | 16/6 

Φροντιστηριακές Διαλέξεις: 3/5 | 17/5 | 31/5 | 14/6

 

Ανακοινώσεις

14/6/2011

Ανακοινώθηκε η 6η online άσκηση στο http://www.gradiance.com/services/servlet/COTC. Η προθεσμία υποβολής για την 6η online άσκηση λήγει τη Δευτέρα 27/6/2011 (δηλ. λίγες ώρες πριν την εξέταση). Παρατείνεται ακόμη η προθεσμία για την υποβολή της 5ης online άσκησης μέχρι την ίδια ημέρα. Επιπλέον, στην ενότητα Tutorials του Gradiance, έχουν ανακοινωθεί 9 sets (μη βαθμολογούμενων) ασκήσεων που καλύπτουν κάποια σημαντικά τμήματα της ύλης. Στόχος είναι να σας βοηθήσουν κατά την προετοιμασία για τις εξετάσεις. Οι ασκήσεις αυτές θα είναι διαθέσιμες μέχρι την Τρίτη 28/6/2011, ημέρα εξέτασης του μαθήματος. Καλή Επιτυχία!

6/6/2011

Ανακοινώθηκε η 5η Online άσκηση στο http://www.gradiance.com/services/servlet/COTC. Η προθεσμία υποβολής για την 5η Online άσκηση λήγει τη Δευτέρα 13/6/2011. Υπενθυμίζεται ότι έγκυρη θεωρείται μόνο η τελευταία υποβολή, εφόσον έχει άριστη βαθμολογία. Καλή Επιτυχία!

23/5/2011

Ανακοινώθηκε η 4η Online άσκηση στο http://www.gradiance.com/services/servlet/COTC. Η προθεσμία υποβολής για την 4η Online άσκηση λήγει την Πέμπτη 2/6/2011. Υπενθυμίζεται ότι έγκυρη θεωρείται μόνο η τελευταία υποβολή, εφόσον έχει άριστη βαθμολογία. Καλή Επιτυχία!

16/5/2011

Την Τρίτη 24/5, ώρα 15:00-17:00, στο Αμφ. 5, θα γίνει αναπλήρωση της διάλεξης της 12/5. Ανακοινώθηκε η εκφώνηση της 2ης γραπτής εργασίας. Η προθεσμία για την παράδοσή της λήγει την Πέμπτη 2/6.

2/5/2011

Ανακοινώθηκε η 3η Online άσκηση στο http://www.gradiance.com/services/servlet/COTC. Η προθεσμία υποβολής για την 3η Online άσκηση λήγει την Πέμπτη 12/5/2011. Σχετικά με τις Online Εργασίες, υπενθυμίζεται ότι έγκυρη θεωρείται μόνο η τελευταία υποβολή, εφόσον έχει άριστη βαθμολογία. Επίσης παρατείνεται η προθεσμία υποβολής για την 1η γραπτή εργασία μέχρι τη Δευτέρα 9/5. Καλή Επιτυχία!

4/4/2011

Ανακοινώθηκε η 2η Online άσκηση στο http://www.gradiance.com/services/servlet/COTC. Η προθεσμία υποβολής για την 2η Online άσκηση λήγει τη Μ. Δευτέρα 18/4/2011. Σχετικά με τις Online Εργασίες, υπενθυμίζεται ότι έγκυρη θεωρείται μόνο η τελευταία υποβολή, εφόσον έχει άριστη βαθμολογία. Καλή Επιτυχία!

22/3/2011

Την Τρίτη 5/4 και την Τρίτη 12/4, ώρα 15:00-17:00, στο Αμφιθέατρο 5, θα γίνουν αναπληρώσεις των διαλέξεων της 17/3 και 31/3.

21/3/2011

Ανακοίνωση 1ης Online Aσκησης. Για να υποβάλλετε Online Ασκήσεις επισκεφθείτε το http://www.gradiance.com/services/servlet/COTC και δημιουργείστε λογαριασμό μέσω της επιλογής "Create New Account". Ως "Unique User ID" να χρησιμοποιήσετε το dm11_Αριθμός_Μητρώου (π.χ. dm11_03109001), ως "First Name" να δώσετε το Ονοματεπώνυμό σας (με λατινικούς χαρακτήρες), και ως "Last Name" να δώσετε τον Αριθμό Μητρώου σας (π.χ. 03109001, βλ. επίσης εδώ). Αφού συνδεθείτε στο σύστημα με αυτά τα στοιχεία, κάνετε "Sign in" στο μάθημα χρησιμοποιώντας το "Class token" που δώσαμε στο μάθημα. Επιλέγοντας το μάθημα DM 2011 μπορείτε να δείτε την 1η Online Aσκηση, που έχει ήδη ανακοινωθεί, και αποτελείται από 7 απλά ερωτήματα στις βασικές έννοιες της Θεωρίας Συνόλων. Η προθεσμία για την υποβολή της λήγει την Πέμπτη 31/3/2011. Υπενθυμίζεται ότι έγκυρη θεωρείται μόνο η τελευταία υποβολή, εφόσον αυτή έχει άριστη βαθμολογία. Καλή Επιτυχία!

3/3/2011

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται ως εξής:

Τελικός Βαθμός

όπου "ΤΒ" ο τελικός βαθμός, "Εξετ" ο βαθμός της τελικής εξέτασης, " Onl" ο βαθμός των Online ασκήσεων, και "ΓΑ" ο βαθμός των γραπτών εργασιών.

3/3/2011

Έναρξη μαθημάτων. Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Δευτέρα, ώρα 12:45-14:30, στο Νέο Κτήριο Ηλεκτρολόγων, Αίθουσα 07 και Αίθουσα 01, και κάθε Πέμπτη, ώρα 12:45-14:30, στο Νέο Κτήριο Ηλεκτρολόγων, Αμφιθέατρο 5 και Αίθουσα 01. Οι διαλέξεις αναπλήρωσης, που τυχόν θα χρειαστούν, και οι φροντιστηριακές διαλέξεις θα γίνονται την Τρίτη, ώρα 15:00 - 17:00, στο Νέο Κτήριο Ηλεκτρολόγων, Αμφιθέατρο 5.

 

Γενικά

Περιεχόμενα

Ύλη

Για τις εξετάσεις, πρέπει να έχετε μελετήσει και κατανοήσει όλη την ύλη που παρουσιάσαμε στην τάξη (αν χάσατε κάποια μαθήματα, οι διαφάνειες θα σας βοηθήσουν). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ύλη που καλύψαμε στο μάθημα περιλαμβάνει ότι αναφέρεται στα Κεφάλαια 1, 2, 3 (με εξαίρεση τις ενότητες 3.7 και 3.8), 4, 7, 9, και 10 του βιβλίου του Liu, στα Κεφάλαια 1 (με εξαίρεση ένα μικρό μέρος της ενότητας 1.5), 2, 3.2, 4 (με εξαίρεση την ενότητα 4.5), 5, 7, 8, και 12 (με εξαίρεση τις ενότητες 12.2 και 12.5) του βιβλίου του Rosen (η αρίθμηση των ενοτήτων αναφέρεται στο πρωτότυπο, 6η έκδοση), και στα Κεφάλαια 1 (με εξαίρεση τις ενότητες 1.4 και 1.5), 2 (με εξαίρεση την ενότητα 2.4), 4 (με εξαίρεση την ενότητα 4.5), 5, 6 (με εξαίρεση τις ενότητες 6.8 και 6.9), 7, 8, 10 (με εξαίρεση την ενότητα 10.4), και 12 του βιβλίου της Epp. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που είπαμε στο μάθημα και δεν αναλύονται επαρκώς στα βιβλία (αυτό συχνότερα συμβαίνει με το βιβλίο του Liu).

Βιβλιογραφία

Συμπληρωματικό Υλικό - Σημειώσεις

Προτεινόμενες Ασκήσεις - Θέματα Εξετάσεων

Οι προτεινόμενες ασκήσεις στοχεύουν στην (περαιτέρω) εξάσκηση των φοιτητών στο αντικείμενο του μαθήματος. Συνίσταται να τις λύνετε, αλλά δεν έχετε υποχρέωση να παραδόσετε τις λύσεις τους, και οι λύσεις τους δεν βαθμολογούνται. Κάποιες από τις προτεινόμενες ασκήσεις θα συζητούνται στο φροντιστήριο. Ενδεικτικές λύσεις τους θα αναρτώνται δύο εβδομάδες περίπου μετά την ανακοίνωσή τους (ανάλογα και με την πρόοδο των διαλέξεων).

Γραπτές Εργασίες

Ευχαριστίες

 

Διαλέξεις - Διαφάνειες

Παράδοση 10/3/2011

Παράδοση 14/3/2011

Παράδοση 21/3/2011

Παράδοση 24/3/2011

Παράδοση 28/3/2011

Παράδοση 4/4/2011

Παράδοση 5/4/2011

Παράδοση 7/4/2011

Παράδοση 12/4/2011

Παράδοση 14/4/2011

Παράδοση 2/5/2011

Παράδοση 5/5/2011

Παράδοση 9/5/2011

Παράδοση 16/5/2011

Παράδοση 19/5/2011

Παράδοση 23/5/2011

Παράδοση 24/5/2011

Παράδοση 26/5/2011

Παράδοση 30/5/2011

Παράδοση 2/6/2011

Παράδοση 6/6/2011

Παράδοση 7/6/2011

Παράδοση 9/6/2011

Παράδοση 16/6/2011

 

Φροντιστηριακές Διαλέξεις

Φροντιστήριο 3/5/2011

Φροντιστήριο 17/5/2011

Φροντιστήριο 31/5/2011

Φροντιστήριο 14/6/2011

 

Τελευταία αλλαγή: 20/6/2011, 12:00