Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Διακριτές Μέθοδοι για την Επιστήμη των Υπολογιστών

http://www.softlab.ntua.gr/~fotakis/discrete_math_2011_2012

Διακριτές Μέθοδοι για την Επιστήμη των Υπολογιστών

Μάθημα Επιλογής Κορμού, 4ου Εξαμήνου, Κωδικός 3.4.07.4

Εξάμηνο:

Εαρινό 2012

Διδάσκοντες:

 

Υπεύθυνη Φροντιστηρίου:

Φώτω Αφράτη   ()   γρ. 1.1.14   τηλ: 210-772-2498
Δημήτρης Φωτάκης   ()    γρ. 1.1.10    τηλ: 210-772-4302
Δώρα Σούλιου   ()    γρ. 1.1.30   τηλ: 210-772-1644

Ανακοινώσεις, Γενικά, Περιεχόμενα, Παλαιότερα Έτη, Ύλη, Βιβλιογραφία, Συμπληρωματικό Υλικό, Προτεινόμενες Ασκήσεις, Γραπτές Εργασίες, Διαλέξεις - Διαφάνειες, Φροντιστηριακές Διαλέξεις

Διαλέξεις: 12/3 | 15/3 | 19/3 | 22/3 | 26/3 | 29/3 | 2/4 | 5/4 | 23/4 | 26/4 | 30/4 | 3/5 | 10/5 | 14/5 | 17/5 | 21/5 | 24/5 | 28/5 | 31/5 | 7/6 | 8/6 | 11/6 | 14/6 | 15/6 | 21/6

Φροντιστηριακές Διαλέξεις: 27/3 | 24/4 | 8/5 | 12/6 | 22/6

 

Ανακοινώσεις

11/6/2012

Ανακοινώθηκε η εκφώνηση της 3ης γραπτής εργασίας. Η προθεσμία για την παράδοσή της λήγει την Παρασκευή 29/6. Καλή Επιτυχία!

11/6/2012

Ανακοινώθηκε η 6η online άσκηση στο http://www.gradiance.com/services/servlet/COTC. Η προθεσμία υποβολής για την 6η online άσκηση λήγει την Τρίτη 3/7/2012. Επιπλέον, στην ενότητα Tutorials του Gradiance, έχουν ανακοινωθεί 9 sets (μη βαθμολογούμενων) ασκήσεων που καλύπτουν κάποια σημαντικά τμήματα της ύλης. Στόχος είναι να σας βοηθήσουν κατά την προετοιμασία για τις εξετάσεις. Οι ασκήσεις αυτές θα είναι διαθέσιμες μέχρι την Τρίτη 3/7/2012, ημέρα εξέτασης του μαθήματος. Καλή Επιτυχία!

31/5/2012

Ανακοινώθηκε η 5η Online άσκηση στο http://www.gradiance.com/services/servlet/COTC. Η προθεσμία υποβολής για την 5η Online άσκηση λήγει την Κυριακή 10/6/2012. Καλή Επιτυχία!

21/5/2012

Ανακοινώθηκε η 4η Online άσκηση στο http://www.gradiance.com/services/servlet/COTC. Η προθεσμία υποβολής για την 4η Online άσκηση λήγει την Κυριακή 27/5/2012. Επίσης παρατείνεται η προθεσμία υποβολής για την 2η γραπτή εργασία μέχρι την Πέμπτη 31/5. Καλή Επιτυχία!

7/5/2012

Ανακοινώθηκε η εκφώνηση της 2ης γραπτής εργασίας. Η προθεσμία για την παράδοσή της λήγει την Δευτέρα 28/5. Καλή Επιτυχία!

26/4/2012

Ανακοινώθηκε η 3η Online άσκηση στο http://www.gradiance.com/services/servlet/COTC. Η προθεσμία υποβολής για την 3η Online άσκηση λήγει την Τετάρτη 9/5/2012. Σχετικά με τις Online ασκήσεις, υπενθυμίζεται ότι έγκυρη θεωρείται μόνο η τελευταία υποβολή, εφόσον έχει άριστη βαθμολογία. Καλή Επιτυχία!

2/4/2012

Ανακοινώθηκε η εκφώνηση της 1ης γραπτής εργασίας. Η προθεσμία για την παράδοσή της λήγει την Δευτέρα 30/4.

29/3/2012

Ανακοινώθηκε η 2η Online άσκηση στο http://www.gradiance.com/services/servlet/COTC. Η προθεσμία υποβολής για την 2η Online άσκηση λήγει την Κυριακή 22/4/2012. Σχετικά με τις Online ασκήσεις, υπενθυμίζεται ότι έγκυρη θεωρείται μόνο η τελευταία υποβολή, εφόσον έχει άριστη βαθμολογία. Καλή Επιτυχία!

12/3/2012

Ανακοίνωση 1ης Online Ασκησης. Για να υποβάλλετε Online Ασκήσεις επισκεφθείτε το http://www.gradiance.com/services/servlet/COTC και δημιουργείστε λογαριασμό μέσω της επιλογής "Create New Account". Ως "Unique User ID" να χρησιμοποιήσετε το dm12_Αριθμός_Μητρώου (π.χ. dm12_03110001), ως "First Name" να δώσετε το Ονοματεπώνυμό σας (με λατινικούς χαρακτήρες, π.χ. Dimitris Fotakis), και ως "Last Name" να δώσετε τον Αριθμό Μητρώου σας (π.χ. 03110001, βλ. επίσης εδώ). Αφού συνδεθείτε στο σύστημα με αυτά τα στοιχεία, κάνετε "Sign in" στο μάθημα χρησιμοποιώντας το "Class token" που δώσαμε στο μάθημα. Επιλέγοντας το μάθημα DM 2012 μπορείτε να δείτε την 1η Online Ασκηση, που έχει ήδη ανακοινωθεί, και αποτελείται από 7 απλά ερωτήματα στις βασικές έννοιες της Θεωρίας Συνόλων. Η προθεσμία για την υποβολή της λήγει την Δευτέρα 26/3/2012. Υπενθυμίζεται ότι έγκυρη θεωρείται μόνο η τελευταία υποβολή, εφόσον αυτή έχει άριστη βαθμολογία. Καλή Επιτυχία!

8/3/2012

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται ως εξής:

Τελικός Βαθμός

όπου "ΤΒ" ο τελικός βαθμός, "Εξετ" ο βαθμός της τελικής εξέτασης, " Onl" ο βαθμός των Online ασκήσεων, και "ΓΑ" ο βαθμός των γραπτών εργασιών.

8/3/2012

Έναρξη μαθημάτων. Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Δευτέρα, ώρα 12:45-14:30, στο Νέο Κτήριο Ηλεκτρολόγων, Αίθουσα 07, και κάθε Πέμπτη, ώρα 12:45-14:30, στο Νέο Κτήριο Ηλεκτρολόγων, Αμφιθέατρο 5. Οι διαλέξεις αναπλήρωσης, που τυχόν θα χρειαστούν, και οι φροντιστηριακές διαλέξεις θα γίνονται την Τρίτη, ώρα 15:00 - 17:00, στο Νέο Κτήριο Ηλεκτρολόγων, Αμφιθέατρο 5.

 

Γενικά

Περιεχόμενα

Παλαιότερα Έτη

Ύλη

Για τις εξετάσεις, πρέπει να έχετε μελετήσει και κατανοήσει όλη την ύλη που παρουσιάσαμε στην τάξη (αν χάσατε κάποια μαθήματα, οι διαφάνειες θα σας βοηθήσουν). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ύλη που καλύψαμε στο μάθημα περιλαμβάνει ότι αναφέρεται στα Κεφάλαια 1, 2, 3 (με εξαίρεση τις ενότητες 3.7 και 3.8), 4, 7, 9, και 10 του βιβλίου του Liu, στα Κεφάλαια 1 (με εξαίρεση ένα μικρό μέρος της ενότητας 1.5), 2, 3.2, 4 (με εξαίρεση την ενότητα 4.5), 5, 7, 8, και 12 (με εξαίρεση τις ενότητες 12.2 και 12.5) του βιβλίου του Rosen (η αρίθμηση των ενοτήτων αναφέρεται στο πρωτότυπο, 6η έκδοση), και στα Κεφάλαια 1 (με εξαίρεση τις ενότητες 1.4 και 1.5), 2 (με εξαίρεση την ενότητα 2.4), 4 (με εξαίρεση την ενότητα 4.5), 5, 6 (με εξαίρεση τις ενότητες 6.8 και 6.9), 7, 8, 10 (με εξαίρεση την ενότητα 10.4), και 12 του βιβλίου της Epp. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που είπαμε στο μάθημα και δεν αναλύονται επαρκώς στα βιβλία (αυτό συχνότερα συμβαίνει με το βιβλίο του Liu).

Βιβλιογραφία

Συμπληρωματικό Υλικό - Σημειώσεις

Προτεινόμενες Ασκήσεις

Οι προτεινόμενες ασκήσεις στοχεύουν στην (περαιτέρω) εξάσκηση των φοιτητών στο αντικείμενο του μαθήματος. Συνίσταται να τις λύνετε, αλλά δεν έχετε υποχρέωση να παραδόσετε τις λύσεις τους, και οι λύσεις τους δεν βαθμολογούνται. Κάποιες από τις προτεινόμενες ασκήσεις θα συζητούνται στο φροντιστήριο. Ενδεικτικές λύσεις τους θα αναρτώνται δύο εβδομάδες περίπου μετά την ανακοίνωσή τους (ανάλογα και με την πρόοδο των διαλέξεων).

Γραπτές Εργασίες

 

Διαλέξεις - Διαφάνειες

Παράδοση 12/3/2012

Παράδοση 15/3/2012

Παράδοση 19/3/2012

Παράδοση 22/3/2012

Παράδοση 26/3/2012

Παράδοση 29/3/2012

Παράδοση 2/4/2012

Παράδοση 5/4/2012

Παράδοση 23/4/2012

Παράδοση 26/4/2012

Παράδοση 30/4/2012

Παράδοση 3/5/2012

Παράδοση 10/5/2012

Παράδοση 14/5/2012

Παράδοση 17/5/2012

Παράδοση 21/5/2012

Παράδοση 24/5/2012

Παράδοση 28/5/2012

Παράδοση 31/5/2012

Παράδοση 7/6/2012

Παράδοση 8/6/2012

Παράδοση 11/6/2012

Παράδοση 14/6/2012

Παράδοση 15/6/2012

Παράδοση 21/6/2012

 

Φροντιστηριακές Διαλέξεις

Φροντιστήριο 27/3/2012

Φροντιστήριο 24/4/2012

Φροντιστήριο 8/5/2012

Φροντιστήριο 12/6/2012

Φροντιστήριο 22/6/2012

 

Τελευταία αλλαγή: 14/6/2012, 15:00