Θεωρία Υπολογισμού (Άνοιξη 2008)

Περιγραφή

Το μάθημα πραγματεύεται τις έννοιες της υπολογισιμότητας (τι είναι υπολογίσιμο και τι όχι) και της υπολογιστικής πολυπλοκότητας (τι μπορεί να υπολογισθεί αποδοτικά και τι όχι). Τα θέματα που θα καλύψουμε είναι θεωρία αυτομάτων και τυπικών γλωσσών, υπολογισιμότητα από μηχανές Turing, μη-υπολογισιμότητα, και υπολογιστική πολυπλοκότητα. Σε όλη την πορεία του μαθήματος, ένα κεντρικό ζήτημα θα είναι η σχέση ντετερμινιστικών και μη-ντετερμινιστικών υπολογιστικών μηχανών. Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να περιγράψουμε την πορεία του μαθήματος ως εξής:

Διδάσκων

Ύλη

Το μάθημα θα βασιστεί στο βιβλίο των Harry Lewis και Χρίστου Παπαδημητρίου Στοιχεία Θεωρίας Υπολογισμού (εκδ. Κριτική 2005). Στην ύλη για τις εξετάσεις περιλαμβάνεται ότι καλύψαμε στις διαλέξεις. Από το βιβλίο, περιλαμβάνονται όλες οι ενότητες που αναγράφονται δίπλα στις διαλέξεις. Υπάρχουν ακόμη θέματα που καλύψαμε αλλά δεν καλύπτονται (στον ίδιο βαθμό) στο βιβλίο.

Επικοινωνία

Προσπαθήστε να παρακολουθείτε τις παραδόσεις συστηματικά. Σε μαθήματα σαν και αυτό, η περιστασιακή μελέτη δεν μπορεί να υποκαταστήσει την παρακολούθηση. Αν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη μελέτη σας, μη διστάσετε να τις συζητήσετε με το διδάσκοντα.    

Δομή Μαθήματος - Σημειώσεις - Οδηγός Μελέτης

Εξετάσεις - Βαθμολογία

Ο βαθμός των εργασιών (ΒΕ) συνεισφέρει το 30% του τελικού βαθμού. Επίσης, θα υπάρξει μια υποχρεωτική ενδιάμεση εξέταση (πρόοδος) την εβδομάδα μετά τις διακοπές του Πάσχα, ο βαθμός της οποίας (ΒΠ) συνεισφέρει το 20% του τελικού βαθμού. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης (ΒΤΕ) θα συνεισφέρει το 50% του τελικού βαθμού και πρέπει κάποιος να επιτύχει ΒΤΕ >= 5.0 για να περάσει το μάθημα. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος (ΤΒ) θα είναι:

TB = 0.3* BE + 0.2*BΠ + 0.5*BTE

και φυσικά πρέπει ΤΒ >= 5.0 ώστε το μάθημα να θεωρηθεί ότι εξετάστηκε με επιτυχία.

Εργασίες

Θα ανακοινωθούν τρεις ατομικές υποχρεωτικές εργασίες. Σε κάθε εργασία θα πρέπει να λύσετε κάποιες ασκήσεις σχετικές με την ύλη που καλύφθηκε στις αμέσως προηγούμενες διαλέξεις. Η παράδοση κάθε εργασίας θα γίνεται ΜΟΝΟ κατά την διάρκεια του μαθήματος της ημέρας που λήγει η προθεσμία. Μετά τη λήξη του συγκεκριμένου μαθήματος ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές άλλες εργασίες.

Βιβλιογραφία

Μερικές Σχετικές Ιστοσελίδες