Διάγραμμα Εφαρμογής

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το πως είναι δομημένη η εφαρμογή. Έτσι δίνεται μια συνολική εικόνα του τη πληροφορία παρέχεται από την εφαρμογή, για το πως συνδέονται οι σελίδες μεταξύ τους. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να δούμε οποιαδήποτε σελίδα διαλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο.

Παρατήρηση: Στο σχήμα, με 1.2.2.n συμβολίζεται ομάδα σελίδων, η κάθε μία εκ των οποίων αντιστοιχεί και σε μία σύγχρονη Ολυμπιάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταχωρημένα στοιχεία μόνο για την ολυμπιάδα του 1886.