Σύγχρονες Ολυμπιάδες

Παρά την κατάργηση των Ο.Α. η γοητεία τους ποτέ δεν έσβησε. Έπρεπε όμως να φτάσει το τέλος του 19ου αιώνα για να γίνει η αναβίωση των Ο.Α. χάρη στις προσπάθειες κυρίως του Γάλλου βαρώνου Πιερ ντε Κουμπερτέν.

Παρά το γεγονός ότι οι σύγχρονοι ολυμπιακοί αγώνες είναι μία εκδήλωση παγκόσμιας εμβέλειας , οι ρίζες τους στην αρχαία Ελλάδα τονίζονται μέσα από χαρακτηριστικές εκδηλώσεις :

Αρχαίες Ολυμπιάδες

Διάγραμμα Εφαρμογής