Αρχαίες Ολυμπιάδες

Οι αρχαίοι ολυμπιακοί αγώνες γίνονταν στην Ολυμπία προς τιμή του Δία με την ευκαιρία των Ολυμπίων, μιας από τις τέσσερεις πανελλήνιες αγωνιστικές γιορτές. Αγώνες γίνονταν στην Ολυμπία πολύ πριν από το 776 π.χ. που αναφέρει η παράδοση ως χρονολογία ενάρξεως των Ο.Α.- πρώτοι Ο.Α. πρέπει να θεωρηθούν οι αρματοδρομίες που, όπως μαρτυρούν τα ανασκαφικά ευρήματα , γίνονταν ήδη από την Πρωτογεωμετρική εποχή προς τιμή του Πέλοπος κοντά στον τύμβο του το Πελόπιον.

Το 776 π.χ. είναι η χρονολογία κατά την οποία αναδιοργάνωσε τους αγώνες ο βασιλιάς της Ηλείας Ίφιτος εφαρμόζοντας ένα μεγαλεπίβολο πρόγραμμα "αξιοποιήσεως" τους. Τότε συνάπτοντας ειρήνη με τη Σπάρτη και την Πίσα , έθεσε τις βάσεις της πανελλήνιας "ιεράς εκεχειρίας" που τηρήθηκε σε όλη την αρχαιότητα και επέτρεπε την απρόσκοπτη προσέλευση αθλητών και θεατών από όλο τον ελληνικό κόσμο , ενώ συγχρόνως έστελνε κήρυκες σε όλες τις ελληνικές πόλεις , να καλέσουν τους πολίτες στους αγώνες.

Οι αρχαίοι Ο.Α. καταργήθηκαν το 393 μ.χ. από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Θεοδόσιο Α' γιατί θεωρήθηκαν από την χριστιανική εκκλησία ως ειδωλολατρική εκδήλωση.

Σύγχρονες ολυμπιάδες

Διάγραμμα Εφαρμογής