Ο Ύμνος των Ολυμπιακών Αγώνων

Αρχαίον πνεύμα αθάνατον, αγνέ πατέρα                                                          
Του ωραίου, του μεγάλου και τ' αληθινού,                                                      
Κατέβα, φανερώσου, κι άστραψ' εδώ πέρα                                                        
Στη δόξα της δικής σου γής και τ'ουρανού.

Στο δρόμο και σρο πάλαιμα και στο λιθάρι, Στων ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή Και μετ' αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι Και σιδερένιο πλάσε και άξιο το κορμί.

Κάμποι βουνά και πέλαγα φέγγουν μαζί σου Σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός Και τρέχει στον ναό εδώ προσκυνητής σου, Αρχαίον πνεύμ' αθάνατον, κάθε λαός.

Διάγραμμα Εφαρμογής