ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/Courses/pl2/

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ροής Λ, 9ου Εξαμήνου, Κωδικός 3.4.58.9

Εξάμηνο: Χειμερινό 2002
Διδάσκοντες:
   
Γιάννης Μαΐστρος    (maistros@cs.ntua.gr)    γρ. 2.1.5    τηλ: 2510
Νίκος Παπασπύρου    (nickie@softlab.ntua.gr)    γρ. 1.1.25    τηλ: 2486

Ανακοινώσεις | Βιβλιογραφία | Υλικό | Ασκήσεις


Ανακοινώσεις

22/1/2003

Οι σημειώσεις με τίτλο Θεωρία Γλωσσών Προγραμματισμού διανέμονται στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού, Κτίριο Ηλεκτρολόγων, αίθουσα 1.1.25.

3/12/2002

Στο εξής, οι παραδόσεις του μαθήματος θα γίνονται:

Τετάρτη   
10:30
 -  11:30,    Κτίριο Ηλεκτρολόγων, αίθουσα 0.1.15
Πέμπτη   
8:45
 -  10:45,    Γενικές Έδρες, αίθουσα Β.102

Χρήσιμο υλικό από τις παραδόσεις του κ. Μαΐστρου, για το μέρος του μαθήματος που σχετίζεται με την επεξεργασία φυσικής γλώσσας, είναι διαθέσιμο στη σελίδα:

http://thais.cs.ece.ntua.gr/NLP/

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παρακάτω αφορούν μόνο στο μέρος του μαθήματος που σχετίζεται με τις γλώσσες προγραμματισμού.

Βιβλιογραφία

Η βιβλιογραφία αυτή θα συμπληρώνεται και θα ενημερώνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Μαθηματική λογική

M. Ryan and M. Sadler, "Valuation Systems and Consequence Relations", in Handbook of Logic in Computer Science, S. Abramsky, D.M. Gabbay and T.S.E. Maibaum, editors, vol. 1: Mathematical Structures, pp. 1-78, Oxford Science Publications, 1992.

Θεωρία πεδίων

C.A. Gunter and D.S. Scott, "Semantic Domains ", in Handbook of Theoretical Computer Science, J. van Leeuwen, editor, vol. B: Formal Models and Semantics, ch. 12, pp. 633-674, Elsevier Science Publishers, 1990.

Λάμβδα λογισμός και παρεμφερή συστήματα

H.P. Barendregt, "Lambda Calculi with Types", in Handbook of Logic in Computer Science, S. Abramsky, D.M. Gabbay and T.S.E. Maibaum, editors, vol. 2: Computational Structures, pp. 118-309, Oxford Science Publications, 1992.

Θεωρία τύπων

J.C. Mitchell, "Type Systems for Programming Languages ", in Handbook of Theoretical Computer Science, J. van Leeuwen, editor, vol. B: Formal Models and Semantics, ch. 8, pp. 365-458, Elsevier Science Publishers, 1990.


Υλικό μαθήματος


Ασκήσεις


Τελευταία αλλαγή: 22/1/2003 11:00.