Ολυμπιακοί αγώνες

Οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι ίσως το σημαντικότερο αθλητικό και κοινωνικό γεγονός, σε παγκόσμιο επίπεδο, τη σύγχρονη εποχή. Διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια και η τέλεση τους φιλοδοξεί στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών σύμφωνα με το Ολυμπιακό ιδεώδες. Αυτό ήταν άλλωστε και το νόημα της ύπαρξης τους στην αρχαία Ελλάδα, από την οποία και ξεκίνησαν.

Κατά την αρχαιότητα οι Ο.Α. τελούνταν στην αρχαία Ολυμπία, στην οποία οφείλουν και το όνομα τους. Καταργήθηκαν κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, για να αναβιωθούν τον 19ο αιώνα με πρωτοβουλία του Γάλλου βαρώνου Πιερ ντε Κουμπερτέν. Σε αντίθεση με τις αρχαίες ολυμπιάδες , που αποτελούσαν ένα γεγονός που περιοριζόταν στον Ελλαδικό χώρο , οι σύγχρονες ολυμπιάδες αποτελούν ένα παγκόσμιο γεγονός , συμμετέχουν αθλητές από όλο τον κόσμο και τελούνται κάθε φορά σε διαφορετική χώρα.

Διάγραμμα Εφαρμογής