ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ X WINDOW SYSTEM


Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται εκτενέστερα θέματα όπως η εκκίνηση των X Windows, οι τρόποι μορφοποίησής τους, ο χειρισμός τους και γενικότερα η αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους προς όφελος του χρήστη.

Αναλυτικότερα εξετάζονται τα προγράμματα που ξεκινούν τα X Windows, οι παράμετροι και τα αρχεία που χρησιμοποιούν. Στη συνέχεια, εξετάζεται ο τρόπος χειρισμού και αξιοποίησης των resources μέσω των κατάλληλων εργαλείων και αρχείων. Ακολουθεί περιγραφή των διαχειριστών παραθύρων (Window Managers). Το κεφάλαιο τελειώνει με μία αναφορά στα τυπικότερα προγράμματα-εργαλεία των X Windows.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


[prev] [up] [next] [contents] [index]