ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

Μεταγλωττιστές
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/Courses/compilers/

Μεταγλωττιστές

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ροής Λ, 8ου Εξαμήνου, Κωδικός 3.4.40.8

Εξάμηνο: Εαρινό 2003
Διδάσκοντες:
   
Μανόλης Σκορδαλάκης    (skordala@softlab.ntua.gr)    γρ. 1.1.21    τηλ: 2487
Νίκος Παπασπύρου    (nickie@softlab.ntua.gr)    γρ. 1.1.21    τηλ: 2487

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Εργασία, Σελίδα βιβλίου, WebCT, Σελίδες ομάδων
12/3 | 19/3 | 26/3 | 2/4 | 15/4 | 7/5 | 14/5


Ανακοινώσεις

16/6/2003

Για να ελέγξετε το μεταγλωττιστή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα συμβολομετάφρασης σε περιβάλλον DOS και τη βιβλιοθήκη χρόνου εκτέλεσης.

14/5/2003

Για την υλοποίηση του μεταγλωττιστή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γενικό πίνακα συμβόλων. Ίσως χρειαστεί μικρές προσαρμογές. Παρακαλώ, ενημερώστε με αν βρείτε σφάλματα σε αυτόν.

22/3/2003

Το βιβλίο του μαθήματος διανέμεται από τον εκδοτικό οίκο Συμμετρία, Ιωάννου Θεολόγου 80, 15773 Ζωγράφου, τηλ. +30-210-7707114.

12/3/2003 Προθεσμία: Το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 26 Μαρτίου πρέπει να δηλώσετε στους διδάσκοντες τη σύνθεση των εργαστηριακών ομάδων και τη γλώσσα προγραμματισμού για την οποία θα κατασκευάσετε ένα μεταγλωττιστή. Το τελευταίο προϋποθέτει συνάντηση και συζήτηση με τους διδάσκοντες.
12/3/2003 Τα μαθήματα άρχισαν την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2003. Παρακολουθείτε αυτή τη σελίδα για σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα.


Υλικό μαθήματος

Γενικά

Εργασία

Σελίδα βιβλίου

Το βιβλίο του μαθήματος συμπληρώνεται από την ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/Books/Compilers/

Αυτή περιέχει, μεταξύ άλλων: (κάποια από τα παρακάτω δεν είναι ακόμα διαθέσιμα)

Υλικό στο WebCT

Μέχρι το 2002, η επίσημη ιστοσελίδα του μαθήματος ήταν διαθέσιμη μέσω του ολοκληρωμένου μαθησιακού περιβάλλοντος WebCT, που είναι εγκατεστημένο στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού στη διεύθυνση:

http://webct.softlab.ntua.gr/

Για να προσπελάσετε την σελίδα του μαθήματος σε αυτό το περιβάλλον πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε κωδικό (γίνεται αμέσως από την αρχική σελίδα) και στη συνέχεια να "εγγραφείτε" στο μάθημα. Παρότι η σελίδα αυτή δε θα ενημερώνεται στο εξής, μπορείτε εκεί να βρείτε μεταξύ άλλων:

Σελίδες ομάδων

Οι παρακάτω σελίδες συντηρούνται από τα μέλη των αντίστοιχων ομάδων:


Παράδοση 12/3/2003

Παράδοση 19/3/2003

Παράδοση 26/3/2003

Παράδοση 2/4/2003

Παράδοση 15/4/2003

Παράδοση 7/5/2003

Παράδοση 14/5/2003


Τελευταία αλλαγή: 16/06/2003 18:23.