ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

Προγραμματιστικές Τεχνικές
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/Courses/progtech/

Προγραμματιστικές Τεχνικές

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού, 2ου Εξαμήνου, Κωδικός 3.3.03.2

Εξάμηνο: Εαρινό 2001
Διδάσκοντες:
Γιάννης Μαΐστρος    (maistros@cs.ntua.gr)    γρ. 2.1.5    τηλ: 2510
Στάθης Ζάχος    (zachos@cs.ntua.gr)    γρ. 1.1.15    τηλ: 1646
Νίκος Παπασπύρου    (nickie@softlab.ntua.gr)    γρ. 1.1.25    τηλ: 2486

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Ασκήσεις, Σελίδες ομάδων
23/2 | 2/3 | 30/3 | 31/3 | 6/4 | 27/4 | 4/5 | 11/5 | 22/6 | 29/6 | 6/7 | 13/7


Ανακοινώσεις

30/11/2001

Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους για την επαναληπτική εξεταστική περίοδο, μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Μαΐστρου την Πέμπτη 6/12, ώρα 14:00 – 15:00.

27/11/2001

Η βαθμολογία της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου έχει ανακοινωθεί έξω από το γραφείο του κ. Μαΐστρου.

1/10/2001

Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους για την κανονική εξεταστική περίοδο, μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Μαΐστρου την Πέμπτη 4/10, ώρα 13:00 – 15:00.

30/9/2001

Η βαθμολογία της κανονικής εξεταστικής περιόδου έχει ανακοινωθεί έξω από το γραφείο του κ. Μαΐστρου.

Παλαιότερες ανακοινώσεις


Υλικό μαθήματος

Γενικά

Ασκήσεις

Σελίδες ομάδων

Οι παρακάτω σελίδες συντηρούνται από τους υπεύθυνους των αντίστοιχων ομάδων:


Παράδοση 23/2/2001

Παράδοση 2/3/2001

Παράδοση 30/3/2001

Μέρος Α: Λειτουργικό Σύστημα Unix

Μέρος Β: Γλώσσα Προγραμματισμού C

Παράδοση 31/3/2001

Μέρος Α: Λειτουργικό Σύστημα Unix

Μέρος Β: Γλώσσα Προγραμματισμού C

Παράδοση 6/4/2001

Μέρος Α: Λειτουργικό Σύστημα Unix

Μέρος Β: Γλώσσα Προγραμματισμού C

Παράδοση 27/4/2001

Μέρος Α: Λειτουργικό Σύστημα Unix και C

Μέρος Β: Γλώσσα Προγραμματισμού C

Παράδοση 4/5/2001

Μέρος Α: Λογικός Προγραμματισμός

Μέρος Β: Γλώσσα Προγραμματισμού C

Παράδοση 11/5/2001

Μέρος Α: Λογικός Προγραμματισμός

Μέρος Β: Γλώσσα Προγραμματισμού C

Παράδοση 22/6/2001

Παράδοση 29/6/2001

Μέρος Α: Θεωρητική πληροφορική

Μέρος Β: Γλώσσα Προγραμματισμού C

Παράδοση 6/7/2001

Παράδοση 13/7/2001


Τελευταία αλλαγή: 30/11/2001 20:23.